Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam xin trân trọng thông báo: kể từ ngày 25/4/2013, ông Lawrence Justin Wolfe chính thức thôi giữ chức Quyền Giám đốc Ngân hàng Giao dịch và kết thúc hợp đồng lao động tại Techcombank.


Trân trọng,