Techcombank xin thông báo tới Quý Khách hàng một số nội dung chính liên quan hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (“Thông tư 06”) như sau:
 
- Mở rộng đối tượng Khách hàng mở Tài khoản vốn Đầu tư trực tiếp (TKV ĐTTT):
  • Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên
  • Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư thành lập để thực hiện dự án PPP
- Quy định cụ thể hơn về việc chuyển nhượng vốn đầu tư và dự án đầu tư
 
Nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật từ cả phía Techcombank và Quý Khách hàng, Techcombank xin thông báo và lưu ý Quý khách hàng thực hiện các công việc sau, trước ngày 06/09/2020: 
 
1. Đối với các Khách hàng tổ chức là người cư trú: 
 
  • Vui lòng kiểm tra lại hồ sơ pháp lý để xác định Khách hàng có thuộc đối tượng phải mở TKV ĐTTT theo quy định tại Thông tư 06 hay không.
  • Đối với Khách hàng không còn đáp ứng được các điều kiện của Thông tư 06 để duy trì TKV ĐTTT thì vui lòng đến Ngân hàng làm thủ tục đóng tài khoản này.
2. Đối với Khách hàng cá nhân là người nước ngoài:

Việc sử dụng loại hình tài khoản & cách thức thực hiện sẽ phụ thuộc vào việc Doanh nghiệp – nơi KH có cổ phần/phần góp vốn - theo tác động của Thông tư 06 quy định. Do vậy, KH vui lòng làm việc với Doanh nghiệp đó để đảm bảo loại hình tài khoản & cách thức thực hiện các giao dịch thu chi trên tài khoản vốn mở tại Techcombank của Khách hàng liên quan đến cổ phần/phần vốn góp trong các Doanh nghiệp này phù hợp với quy định tại Thông tư 06.

Chi tiết Quý Khách hàng vui lòng xem tại đây
 
Mọi thắc mắc liên quan quy định tại Thông tư 06 hoặc có nhu cầu mở TKV ĐTTT, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới các chi nhánh nơi Quý khách hàng giao dịch trực tiếp để được hỗ trợ.