Nhằm tháo gỡ những khó khăn về nguồn ngoại tệ thanh toán cho đối tác nước ngoài của các công ty nhập khẩu, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam đã cho ra mắt sản phẩm Thư tín dụng trả chậm có điều khoản thanh toán ngay - UPAS L/C. Đây là giải pháp tài chính hữu hiệu dành cho tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu, giúp doanh nghiệp giảm áp lực về ngoại tệ, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Ưu điểm của UPAS L/C là cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu thanh toán ngay cho nhà xuất khẩu trong khi vẫn được hưởng thời gian trả chậm tối đa lên tới 180 ngày. Lợi thế này sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao tính thanh khoản, cải thiện dòng tiền, duy trì, mở rộng mối quan hệ với đối tác nước ngoài.

Một ưu điểm vượt trội khác của dịch vụ UPAS L/C là ngoài các phí liên quan đến nghiệp vụ L/C thông thường, doanh nghiệp chỉ cần trả thêm phí chấp nhận hối phiếu UPAS L/C vàchi phí này thấp hơn rất nhiều so với chi phí vay VNĐ để thanh toán L/C trả ngay.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tối đa thời gian xử lý chứng từ, với thủ tục đơn giản, thuận tiện và hệ thống ngân hàng đối tác rộng khắp trên thế giới. Hiện tại, Techcombank đã có thoả thuận hợp tác với 11 ngân hàng uy tín để cung cấp dịch vụ UPAS L/C tới doanh nghiệp (Deutsche Bank, Citibank, JPMorgan, Standard Chartered, ING Bank, BTMU…)

Với phương châm đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, Techcombank thường xuyên đưa ra các giải pháp tài chính linh hoạt, tiện ích và trên hết là tính thiết thực để giúp doanh nghiệp có thêm nhiều cơ hội tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường.