Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2017, Techcombank thông báo đã mua lại cổ phần từ cổ đông hiện hữu HSBC. 

Giao dịch này cho phép HSBC tiếp tục chiến lược dài hạn trên toàn cầu rút ra khỏi các khoản đầu tư về ngân hàng không trọng điểm. Dựa vào vị thế tài chính hiện tại của Techcombank, đây cũng là thời điểm ngân hàng phát triển đủ mạnh mẽ để mua lại các cổ phần từ cổ đông HSBC mà không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì tới các chỉ số quan trọng của ngân hàng.


 
Techcombank và HSBC bắt đầu mối quan hệ hợp tác chiến lược vào năm 2005. Kể từ năm 2012, HSBC đã không còn tham gia vào hoạt động vận hành kinh doanh của ngân hàng. Trong giai đoạn đầu hợp tác, HSBC và Techcombank đã phối hợp chặt chẽ trong việc phát triển công nghệ và sản phẩm thông qua Hợp đồng Dịch vụ kỹ thuật (TSA) và hợp đồng này đã chính thức hết hạn vào năm 2014. Quãng thời gian đầu hợp tác này đã góp phần giúp Techcombank đạt được vị thế như hiện nay của một ngân hàng cổ phần hàng đầu tại Việt Nam.
 
Kể từ năm 2012, Techcombank và HSBC Global đã có quan hệ hợp tác thành công, đặc biệt thông qua HSBC Việt Nam. Techcombank mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ cộng tác này sau giao dịch mua lại cổ phần.