Kết quả ấn tượng nhờ chi phí vốn cải thiện tích cực


 

“Tiếp nối đà tăng trưởng từ cuối 2023, Techcombank ghi nhận kết quả tích cực tại quý đầu năm 2024. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) và lợi nhuận trước thuế lần lượt tăng 32% và 39% so với cùng kỳ năm trước, dẫn dắt bởi thu nhập lãi, phí và các hoạt động khác tăng trưởng ấn tượng, đồng thời duy trì quản trị chi phí chặt chẽ. Tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng tiếp tục cao hơn thị trường, biên lãi thuần (NIM) cải thiện, và số dư CASA tiếp tục tăng ~2% từ đầu năm, trên mức nền cao tại cuối 2023. Động lực tăng trưởng CASA được củng cố thông qua những định vị giá trị độc đáo được ra mắt trong quý như tính năng “Sinh lời tự động” và nền tảng khách hàng thân thiết Techcombank Rewards, hỗ trợ nâng tỷ lệ CASA lên ngưỡng 40,5%.


 

Nhờ khả năng sinh lời, sức mạnh của bảng cân đối và chất lượng tài sản hàng đầu, Ban lãnh đạo Techcombank tự tin duy trì kết quả kinh doanh tích cực trong năm thứ tư của hành trình chuyển đổi 2021-2025. Chúng tôi vui mừng thông báo kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt 1.500 đồng/ cổ phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2024, một minh chứng cho cam kết kiến tạo giá trị vượt trội cho cổ đông của Ngân hàng. " - Jens Lottner - CEO Techcombank