Mua sắm siêu thị với gia đình thêm thú vị và nhận hoàn 100.000 VND với chương trình “Chi tiêu mua sắm, quẹt thẻ hoàn tiền” cho chủ thẻ tín dụng Techcombank

 

Thời gian áp dụng:

  • 04/04 - 30/06/2022 cho chủ thẻ tín dụng Techcombank Classic
  • 19/03 - 30/06/2022 cho các hạng thẻ khác

 

Đối tượng khách hàng: Khách hàng là chủ thẻ chính thẻ tín dụng Techcombank Visa/ Mastercard (*) nhận được thông báo mời tham gia khuyến mãi của Techcombank qua tin nhắn SMS hoặc email.

 

Danh sách khách hàng nhận ưu đãi

(*) Không áp dụng với thẻ tín dụng Techcombank Signature

 

Chi tiết ưu đãi:

  • Trong thời gian khuyến mại, khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán (**) có tổng giá trị từ 1.000.000 VND trở lên tại các siêu thị sẽ nhận được hoàn tiền 100.000 VND
  • Số lượng: 6.000 khách hàng

 

(**) Lưu ý: Giao dịch siêu thị được xét điều kiện tham gia chương trình là giao dịch tại những đơn vị chấp nhận thẻ có mã hạng mục hàng hóa dịch vụ (MCC) được ghi nhận trên hệ thống là 5411 (Mua sắm siêu thị), áp dụng cho giao dịch trực tuyến hoặc thanh toán trực tiếp tại các máy POS của các điểm mua sắm.  

 

Xem chi tiết thể lệ

 

Ưu đãi có hạn, mua sắm để không bỏ lỡ cơ hội hoàn tiền với thẻ tín dụng Techcombank ngay hôm nay!