Hà Nội, Ngày 13/4/2013 – Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank vừa được tổ chức thành công vào sáng ngày 13/4/2013 tại Hội sở của Ngân hàng – Tòa nhà Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Hà Nội.Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, các cổ đông thống nhất với tỉ lệ đồng thuận cao cho việc dành toàn bộ lợi nhuận năm 2012 vào việc củng cố và phát triển ngân hàng, đưa số vốn chủ sổ hữu của ngân hàng lên tới 13.290 tỉ đồng. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Techcombank nhận được sự ủng hộ và cam kết đầu tư mạnh mẽ của các cổ đông cho sự phát triển bền vững và dài hạn của Techcombank.

Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, vốn điều lệ của Techcombank trong năm 2013 sẽ tăng lên mức 8.878 tỷ đồng dưới hình thức phát hành thêm 3 triệu cổ phần tương đương 30 tỉ đồng dành để tặng thưởng các CBNV có thành tích đóng góp vào sự phát triển của Techcombank và thu hút các nhân tài về làm việc tại Ngân hàng. Đây là một chính sách quan trọng của ngân hàng nhằm duy trì, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, dày dạn kinh nghiệm, có tầm nhìn xa. Phần lợi nhuận còn lại sẽ được dùng để hạch toán bổ sung Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Đồng thời Đại hội cũng đã đồng thuận phê duyệt kế hoạch đầu tư trong năm 2013, trong đó tiếp tục đầu tư gần 222 tỷ đồng vào hệ thống công nghệ thông tin. Với việc tiếp tục duy trì mức đầu tư lớn cho hệ thống công nghệ này, Techcombank đảm bảo mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tiện ích, đa dạng qua nhiều kênh giao dịch hiện đại bên cạnh kênh truyền thống, hướng đến mục tiêu tạo nên sự thuận lợi nhất dành cho khách hàng.

Về chỉ tiêu kinh doanh năm 2013, căn cứ vào tình hình kinh tế kinh tế còn nhiều thách thức, cũng như để chủ động chia sẽ khó khăn với các doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông cũng đã đạt được sự thống nhất cao cho đề xuất kế hoạch năm của HĐQT và Ban Điều Hành. Theo đó, mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế tăng 52% so với năm 2012, tương đương mức 1.543 tỷ đồng; tổng tài sản tăng 8% tương đương 194.986 tỷ đồng, huy động vốn tăng 12%, tương ứng 124.344 tỉ đồng; dư nợ tín dụng ở mức 105.575 tỉ đồng tăng 12%.

Phát biểu sau Đại hội, ông Hồ Hùng Anh Chủ tịch HĐQT Ngân hàng chia sẻ : “Đại hội cổ đông Techcombank thành công tốt đẹp với sự ủng hộ và thống nhất cao của các cổ đông cho chiến lược đầu tư phát triển dài hạn và kế hoạch kinh doanh năm 2013. Điều này thể hiện sự tin tưởng của các cổ đông vào năng lực phát triển của Techcombank.

HĐQT cùng Ban lãnh đạo ngân hàng sẽ nỗ lực hơn nữa để Techcombank tiếp tục phát triển bền vững, đồng thời cam kết mang lại cho các cổ đông những lợi ích tốt nhất trong tương lai”.