Nửa đầu năm 2014, kinh tế thế giới và Việt Nam có dấu hiệu cải thiện song ngành Ngân hàng Việt Nam vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn và thách thức. Từ đầu năm tới nay Techcombank tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Ngân hàng tiếp tục ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực: lợi nhuận hợp nhất lũy kế trước thuế của Techcombank đạt 948 tỷ đồng, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 80% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2014. Tổng tài sản đạt 171 nghìn tỷ đồng, tăng 7,67% so với thời điểm cuối năm 2013.

So với cuối năm 2013, tăng trưởng huy động từ tiền gửi khách hàng tại Techcombank đạt 3,97% tương ứng 124.742 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng từ cho vay khách hàng đạt 5,33% tương đương 74.021 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh đáng khích lệ này là kết quả của nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nhằm mang lại sự tiện lợi và gia tăng chất lượng dịch vụ cho nhiều phân khúc khách hàng cá nhân; đồng thời với đó, Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh liên kết với các đối tác, khách hàng doanh nghiệp nhằm giúp hiện thực hóa tối đa các cơ hội kinh doanh trên thị trường từ đó mang tới nhiều lợi ích thiết thực đặc biệt trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay.

Song song với đó, Ngân hàng đã tiếp tục thực hiện các biện pháp hữu hiệu nhằm kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện chất lượng tài sản, duy trì bảng cân đối kế toán mạnh. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) vào 30/06/2014 là 13,33%, cao hơn nhiều so với mức 9% theo quy định của NH Nhà nước. 

Trong nửa cuối năm 2014, Techcombank sẽ tiếp tục chú trọng vào sự phát triển ổn định và bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đồng thời duy trì và phát triển hệ thống quản lý vận hành hiệu quả cùng hệ thống quản trị rủi ro vững chắc.