Trong quá trình thiết lập mối quan hệ giữa quý khách và ngân hàng, Techcombank cần xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách để có thể cung cấp dịch vụ cho quý khách. Ngân hàng cam kết luôn tôn trọng quyền riêng tư và cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý khách: đảm bảo an toàn, bảo mật và riêng tư dữ liệu cá nhân của quý khách theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Techcombank trân trọng thông báo đến quý khách về việc ngân hàng đã cập nhật thông báo bảo mật và riêng tư dữ liệu (sau đây gọi là “thông báo”) theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên website chính thức của Techcombank.

 

Thông báo này là một phần không tách rời của các điều khoản và điều kiện chung và là phụ lục không tách rời của hợp đồng/thỏa thuận dịch vụ của từng sản phẩm, dịch vụ mà quý khách đã xác lập với Techcombank. Việc chấp nhận nội dung điều chỉnh, cập nhật của các điều khoản và điều kiện chung của từng sản phẩm, dịch vụ mà quý khách tham gia được thực hiện theo hợp đồng/thỏa thuận dịch vụ của từng sản phẩm, dịch vụ đã xác lập.

 

Thông báo này bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

  • Loại dữ liệu cá nhân được thu thập;
  • Mục đích, cách thức mà ngân hàng xử lý dữ liệu cá nhân;
  • Quyền và nghĩa vụ liên quan đến dữ liệu cá nhân mà Techcombank thu thập.

 

Thông báo có thể được cập nhật, sửa đổi phù hợp từng thời kỳ. Ngân hàng khuyến nghị quý khách nên thường xuyên theo dõi thông báo này để cập nhật các thay đổi và hiểu rõ về cách thức ngân hàng đang bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý khách.
 

Xem thông tin chi tiết về Thông báo Bảo mật và Riêng tư dữ liệu tại đây.

 

Trường hợp quý khách có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thông báo, quý khách có thể liên hệ với Techcombank để được hỗ trợ:

 

Trân trọng,
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam