Thông báo về việc thu phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài áp dụng với giao dịch chi tiêu bằng VND sử dụng Thẻ thanh toán Techcombank Visa có hiệu lực từ ngày 13/8/2023 

Một số thay đổi tiêu biểu áp dụng cho biểu phí mới: 
 

STT

Loại phí

Biểu phí hiệu lực từ 13/08/2023 

1 Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài  
(Áp dụng cho các giao dịch bằng VND được thực hiện tại đơn vị bán hàng có mã quốc gia khác Việt Nam dựa trên thông tin mã quốc gia của đơn vị bán hàng khi đơn vị này gửi yêu cầu thanh toán cho Techcombank) 
1.1% * Số tiền giao dịchBiểu phí áp dụng cho các thẻ thanh toán Techcombank Visa Classic, Techcombank Visa Gold, Techcombank Visa Platinum,  VietnamAirlines Techcombank Visa Classic, VietnamAirlines Techcombank Visa Gold, VietnamAirlines Techcombank Visa Platinum. 


Vui lòng tham khảo thêm các câu hỏi thường gặp

 

Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ: