• Lợi ích 
  • Đảm bảo uy tín trong thanh toán thuế của Khách hàng với các Cơ quan Nhà nước dựa trên Bảo lãnh thuế do Techcombank là Ngân hàng có uy tín phát hành
  • Giúp Khách hàng cân đối nguồn tiền và giảm áp lực thanh toán ngắn hạn
  • Rút ngắn thời gian đọng vốn của khách hàng do triển khai đồng thời với sản phẩm Nộp Ngân sách Nhà nước nên Thư bảo lãnh thuế được giải tỏa ngay khi khách hàng lập lệnh thanh toán tại Techcombank mà không cần chờ đến khi Kho bạc Nhà nước nhận được tiền
     
  • Hồ sơ đăng ký       
    Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh Techcombank gần nhất hoặc gọi điện tới Tổng đài hỗ trợ doanh nghiệp của Ngân hàng 024 3944 8858 để biết thêm chi tiết.