• Lợi ích 
  • Khách hàng được mua hàng trả chậm
  • Nâng cao sự tin cậy của Khách hàng với Đối tác trong việc thanh toán hàng hóa trả chậm dựa trên Bảo lãnh thanh toán do Techcombank là Ngân hàng có uy tín phát hành

 

  • Hồ sơ đăng ký     
    Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh Techcombank gần nhất hoặc gọi điện tới Tổng đài hỗ trợ doanh nghiệp của Ngân hàng 024 3944 8858 để biết thêm chi tiết.