Techcombank thấu hiểu rằng, “Một doanh nghiệp bền vững là doanh nghiệp có nhiều người lao động khỏe mạnh”. Với phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm”, Ngân hàng không ngừng đưa ra những gói giải pháp vượt trội hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển kinh doanh và bảo vệ nguồn nhân lực khỏe mạnh.

Với sản phẩm “Bảo hiểm sức khỏe nhóm cho Doanh Nghiệp” được thiết kế riêng theo nhu cầu của từng doanh nghiệp với những lợi ích toàn diện nhất (*):

 Phúc lợi hàng đầu cho Nhân sự:
  • Bảo hiểm cho Lãnh đạo cấp cao/Quản lý cấp trung/Nhân viên và Người thân Nhân viên.
  • Dịch vụ Bảo lãnh viện phí ưu việt 24/7 tại hơn 170 bệnh viện, phòng khám công lập, tư nhân, quốc tế trên khắp 63 tỉnh thành giúp Khách hàng không mất thời gian thu thập hồ sơ yêu cầu bồi thường và không phải thanh toán viện phí (trong hạn mức bảo hiểm).
  • Bồi thường nhanh, chính xác trong vòng 15 ngày làm việc.
 Ưu đãi vượt trội cho Doanh nghiệp:
  • Chi phí hợp lý chỉ từ 2 triệu VNĐ/người.
  • Được khấu trừ chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Ưu đãi giảm phí, miễn thời gian chờ theo số lượng nhân viên.
  • Quyền lợi đa dạng, thiết kế theo các mức ngân sách và nhu cầu.
(*) Sản phẩm được cung cấp bởi Bảo hiểm Bảo Việt và phân phối bởi Techcombank.
 
Đặc biệt hơn, doanh nghiệp sẽ có cơ hội nhận được đặc quyền ưu đãi với quà tặng lên tới 20.000.000 VNĐ