Khi thanh toán trả góp, khách hàng cần đảm điều kiện về hạn mức trả góp thẻ tín dụng và có trách nhiệm thanh toán thẻ tín dụng đúng hạn. Cụ thể, bạn hãy theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn!

Bạn đọc lưu ý: Nội dung đề cập trong bài viết được tổng hợp dựa trên thông tin chung của thị trường, không đại diện cho duy nhất các sản phẩm và dịch vụ của Techcombank.

1. Yêu cầu về hạn mức thẻ tín dụng khi thanh toán trả góp

Khi thanh toán trả góp, khách hàng cần đảm bảo hạn mức còn lại của thẻ tín dụng tại thời điểm mua hàng phải lớn hơn hoặc bằng tổng số tiền cần thanh toán. Trong đó, số tiền cần thanh toán bao gồm giá trị toàn phần của sản phẩm, tiền lãi và phí chuyển đổi trả góp.

Ví dụ: Khách hàng có một thẻ tín dụng hạn mức 50.000.000 VND, muốn mua trả góp một chiếc điện thoại trị giá 30.000.000 VND, kỳ hạn 6 tháng, khách hàng có thể lựa chọn trả lãi suất 1%/tháng với phí chuyển đổi trả góp là 5% giá trị điện thoại (trả kèm tại tháng trả góp đầu tiên). Từ số liệu trên có thể tính được tiền lãi và phí chuyển đổi trả góp như sau:

  • Tiền lãi 6 tháng: 30.000.000 x 1% x 6 = 1.800.000 VND.
  • Phí chuyển đổi trả góp: 30.000.000 x 5% = 1.500.000 VND.

Tổng số tiền cần thanh toán cho khoản trả góp là: 30.000.000 + 1.800.000 + 1.500.000 = 33.300.000 (VND). Vậy, hạn mức còn lại của thẻ tín dụng tại thời điểm mua trả góp phải lớn hơn hoặc bằng 33.300.000 VND.

Cần đảm bảo số dư hạn mức thẻ tín dụng đủ để thanh toán trả góp.

Tại thời điểm mua hàng, khách hàng cần đảm bảo số dư hạn mức thẻ tín dụng đủ để thanh toán trả góp.

Khách hàng có thể kiểm tra hạn mức thẻ tín dụng bằng một trong các cách sau:

  • Kiểm tra hạn mức thẻ tín dụng tại chi nhánh/phòng giao dịch của ngân hàng.
  • Kiểm tra hạn mức thẻ tín dụng thông qua Mobile Banking.
  • Kiểm tra hạn mức thẻ tín dụng bằng tổng đài của ngân hàng.
Kiểm tra biến động số dư hạn mức sau mỗi tháng thanh toán.

Khách hàng nên kiểm tra biến động số dư hạn mức sau mỗi tháng thanh toán thành công để biết hạn mức khả dụng có thể chi tiêu trong tháng đó.

2. Hạn mức tín dụng sẽ thay đổi như thế nào sau khi trả góp?

Hạn mức tín dụng sẽ khôi phục dần theo số tiền mà chủ thẻ trả góp mỗi tháng. Cụ thể, hạn mức thẻ tín dụng của khách hàng nếu chỉ thanh toán trả góp sẽ được tính theo công thức sau:

Hạn mức còn lại của thẻ tín dụng trong tháng bất kỳ = Hạn mức thẻ tín dụng - Tổng số tiền cần trả góp + Số tiền khách hàng đã thanh toán cho ngân hàng.

Tiếp tục ví dụ đã nêu ở phần 1, hạn mức thẻ tín dụng còn lại sau khi mua hàng là 50.000.000 - 33.300.000 = 16.700.000 VND. Đồng thời, số tiền gốc và lãi cần trả mỗi tháng được tính như sau:

  • Tiền gốc cần trả mỗi tháng: 30.000.000/6 = 5.000.000 (VND).
  • Tiền lãi cần trả mỗi tháng: 1.800.000/6 = 300.000 (VND).

Vậy, tổng số tiền cần trả mỗi tháng là 5.000.000 + 300.000 = 5.300.000 (VND).

Thông thường khách hàng sẽ được lựa chọn thời điểm thanh toán phí chuyển đổi trả góp tùy theo chính sách của từng ngân hàng. Trong trường hợp khách hàng thanh toán toàn bộ phí trả góp vào tháng đầu tiên thì số tiền cần thanh toán tháng đó là 5.300.000 + 1.500.000 = 6.800.000 (VND)

Còn các tháng tiếp theo, khách hàng cần thanh toán:

Thời gian Hạn mức tín dụng đầu kỳ Số tiền thanh toán mỗi tháng Hạn mức tín dụng cuối kỳ
Tháng thứ 1 17.300.000 VND 6.200.000 VND 23.500.000 VND
Tháng thứ 2 23.500.000 VND 5.300.000 VND 28.800.000 VND
Tháng thứ 3 28.800.000 VND 5.300.000 VND 34.100.000 VND
Tháng thứ 4 34.100.000 VND 5.300.000 VND 39.400.000 VND
Tháng thứ 5 39.400.000 VND 5.300.000 VND 44.700.000 VND
Tháng thứ 6 44.700.000 VND 5.300.000 VND 50.000.000 VND

Lưu ý: Khách hàng có trách nhiệm phải thanh toán dư nợ tín dụng hàng tháng đúng hạn và đầy đủ để tránh phát sinh các khoản lãi suất, phí phạt theo quy định của ngân hàng phát hành thẻ.

Thanh toán dư nợ đúng hạn, đầy đủ mỗi tháng.

Thanh toán trả góp cũng được xem như một chi tiêu và trừ thẳng vào hạn mức thẻ tín dụng nên khách hàng cần thanh toán dư nợ đúng hạn, đầy đủ mỗi tháng.

Như vậy, bài viết đã giúp khách hàng hiểu rõ về hạn mức trả góp thẻ tín dụng và sự thay đổi của hạn mức qua mỗi tháng. Nếu cần thêm thông tin tư vấn hoặc có ý định mở thẻ tín dụng với ưu đãi lãi suất trả góp tốt tại Techcombank, khách hàng hãy liên hệ theo các phương thức sau đây để được chuyên viên hỗ trợ nhanh chóng: