Nhiều người tìm việc giờ đây không chỉ quan tâm đến lương bổng trước khi quyết định bước chân vào một tổ chức. Văn hóa doanh nghiệp đã trở thành một tiêu chí đánh giá sức hấp dẫn của doanh nghiệp trong việc thu hút nhân sự. 


Một văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ chính là chất keo kết nối giúp đoàn kết toàn bộ nhân viên trong một tổ chức.

Đối với các nhà quản lý, văn hóa doanh nghiệp đang trở thành một cách thức quản lý hấp dẫn bởi hiệu quả tích cực nó đem lại. Một văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ chính là chất keo kết nối giúp đoàn kết toàn bộ nhân viên trong một tổ chức, vốn đến từ các nền tảng khác nhau với thói quen và quan điểm văn hóa riêng của họ.
 
Ông Phạm Quang Thắng, Phó tổng giám đốc Techcombank cho biết, trong vài năm gần đây, ngân hàng đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp đề cao tính hợp tác, phối hợp làm việc của cán bộ nhân viên. Nền văn hóa doanh nghiệp đó phù hợp với nguyên tắc quản trị hướng tới tính hiệu quả vì khách hàng của Techcombank.
 
Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Techcombank rất đa dạng, có chiều sâu, bao gồm văn hóa làm gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tăng sự kết nối hỗ trợ hiệu quả giữa các bộ phận, xây dựng văn hóa cảm ơn đa chiều, thúc đẩy và lan tỏa niềm tin đối với những việc làm tốt, con người tốt trong ngân hàng… đã thực sự tăng cường sự gắn kết giữa mỗi cá nhân với ngân hàng.
 
Minh chứng rõ nhất là con số 90% cán bộ nhân viên toàn ngân hàng khẳng định các hoạt động cải thiện mức độ gắn kết nhân viên là có hiệu quả (theo khảo sát Employee Engagement Survey - EES năm 2014).
 
Bên cạnh đó, các chính sách linh hoạt và động viên cán bộ nhân viên như nhân viên được nghỉ một ngày làm việc vào dịp sinh nhật (chương trình WeCare), nhân viên được lựa chọn khung giờ làm việc linh hoạt phù hợp hoàn cảnh cá nhân, lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, đào tạo nâng cao năng lực bằng nhiều hình thức… không chỉ làm cho cán bộ nhân viên ngày càng gắn bó với Techcombank mà còn khuyến khích họ nâng cao năng lực, phấn đấu làm việc đạt kết quả không chỉ tốt mà còn “tốt nhất”.
 
Một câu nói nổi tiếng của Simon Sinek, một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực nhân sự, là “Khách hàng sẽ không bao giờ yêu quý một công ty cho tới khi chính nhân viên làm việc tại đó yêu quý công ty của mình”.
 
Khi văn hóa doanh nghiệp xây dựng được một môi trường làm việc tích cực nuôi dưỡng sự sáng tạo và cho phép con người thực hiện được khả năng tốt nhất của họ; đồng thời, tạo sự gắn kết và thống nhất giữa doanh nghiệp và nhân viên, tất cả cùng chung chí hướng, chung niềm tin và các giá trị hành vi thì khi đó, văn hóa đã đảm bảo được nền tảng vững chắc cho sự thành công của cả doanh nghiệp cũng như mỗi cá nhân.
 
* Một số hình ảnh ngày hội văn hóa doanh nghiệp của Techcombank:
 

 
(PV). Theo Thời báo kinh tế Việt Nam