Vi mong mun đng hành cùng các Khách hàng trên hành trình sng vng vàng mi ngày, Techcombank gi đến Quý khách ưu đãi đc quyn dành riêng cho cán b nhân viên (CBNV) Vingroup. Bo toàn tài chính, vng chc tương lai vi hoàn tin 70% phí bo him!

 

Thông tin chương trình
  • Giá trị ưu đãi: Hoàn tiền 70% phí bảo hiểm quy năm của năm hợp đồng đầu tiên
  • Hình thức ưu đãi: Tặng tiền vào tài khoản cho Khách hàng  
  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 22/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021 hoặc cho đến khi nn sách theo thông báo đã hết, tùy thời điểm nào đến trước
  • Đối tượng áp dng: CBNV của tập đoàn Vingroup và thuộc danh sách tham gia chương trình ưu đãi được tập đoàn Vingroup cung cấp cho Techcombank

*Xem thêm thông tin về chương trình ưu đãi

Đăng ký tư vấn
Để lại thông tin đ đưc chuyên viên Techcombank tư vn min phí v gii pháp bo him phù hp:

 

Quét mã QR để đăng ký tư vấn

 
Hoặc truy cp để lại thông tin để đăng ký
 
 
Gói giải pháp 1: Bảo vệ người trụ cột và tương lai học vấn cho con cái

Ví d minh ha