1. Khách hàng áp dụng: Chủ thẻ tín dụng Visa Classic, Gold, Platinum, Signature và thẻ thanh toán Visa Classic, Gold, Platinum
2. Thể lệ: 
•  Giảm 20% dịch vụ phòng

•  Giảm 20% dịch vụ vé vào khu công viêng/ khu vui chơi

•  Giảm 5% dịch vụ lữ hành book tour du lịch

3. Địa điểm áp dụng:

•  Resort: TTC Hotel - Phan Thiết, TTC Hotel - Ngọc Lan, TTC Hotel - Đà Lạt, TTC Hotel – Michelia, TTC Hotel - Hội An, TTC Hotel - Cần Thơ, TTC Hotel – Airport, TTC Resort - Dốc Lết, TTC Resort - Ninh Thuận, TTC Resort - Kê Gà, Imperial Hotel – Huế

•  Danh sách dịch vụ khu vui chơi (TTC WORLD):

TTC Word - Thung Lũng Tình Yêu Đà Lạt; TTC World - Tà Cú


*Lưu ý:

- Trong trường hợp có các chương trình ưu đãi khác, Chủ Thẻ chỉ được tham gia 1 chương trình duy nhất, không được áp dụng nhiều hơn 1 chương trình ưu đãi cùng một lúc.

- Chỉ áp dụng khi chủ thẻ dùng thẻ TCB thanh toán trực tiếp và có yêu cầu nhân viên thanh toán áp dụng chương trình này