1. Khách hàng áp dụng: Các chủ thẻ tín dụng Techcombank có đầu BIN: 422075, 422076, 457353, 403280, 483931, 510164 liên kết phương thức thanh toán với ứng dụng Tiki.

2. Thể lệ:
Ưu đãi 1:
Giảm 50.000 VNĐ cho đơn hàng từ 500.000 VNĐ – Mỗi ngày
Từ 9h – 23h59 từ Thứ 2 đến Chủ Nhật

Ưu đãi 2 – Techcombank Day:
- Áp dụng vào các ngày thứ 6 hàng tuần
- Giảm 100.000đ cho đơn hàng từ 1.100.000đ khi thanh toán bằng thẻ Tín dụng Techcombank.
- Trong khung giờ từ 00:00 sáng đến 23:59 tối.

Ưu đãi Đặc Biệt:
- Áp dụng vào các ngày 27/3, 5/5, 6/6
- Giảm 250.000đ cho đơn hàng từ 2.500.000đ khi thanh toán bằng thẻ Tín dụng Techcombank.
- Trong khung giờ từ 00:00 sáng đến 23:59 tối.

 

3. Thời gian áp dụng: 21/03/2022 - 30/06/2022.