Thông báo về Riêng tư Dữ liệu của Techcombank

 

Thông báo về Riêng tư Dữ liệu này (“Thông báo”) được thực hiện bởi Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam và các công ty con, công ty liên kết (gọi chung là “Techcombank”, “Ngân hàng”) và mô tả các hoạt động của Techcombank liên quan tới việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, cung cấp và xử lý thông tin cá nhân của Khách hàng Techcombank.

 

Phạm vi của Thông báo này

Thông báo này điều chỉnh cách thức mà Techcombank thu thập và xử lý Thông tin cá nhân của Quý khách sử dụng hoặc tương tác với các sản phẩm, trang tin điện tử hoặc dịch vụ của Techcombank (“Quý khách”). Ngân hàng khuyến khích Quý khách đọc kỹ thông báo này và thường xuyên kiểm tra trang tin điện tử để cập nhật bất kỳ thay đổi nào mà Ngân hàng có thể thực hiện theo các điều khoản của thông báo.

Thông báo này không áp dụng cho việc Techcombank xử lý Thông tin cá nhân của nhân viên, nhà thầu, nhân viên thời vụ hoặc các đối tượng nhân viên khác liên quan đến các vai trò mà họ thực hiện đối với Techcombank.

 

Quý khách cần giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch Techcombank gần nhất hoặc gọi đến 1800588822/ 84-24 3944 6699 để được hướng dẫn cụ thể hơn.

 

Các loại thông tin cá nhân mà Ngân hàng thu thập

Các loại Thông tin Cá nhân có thể được thu thập bởi Techcombank hoặc đại diện theo Thông báo này có thể khác nhau tùy theo thẩm quyền và luật hiện hành. Các danh mục liệt kê dưới đây bao gồm nhưng không giới hạn và có thể thay đổi tùy thuộc vào tương tác của Quý khách với Techcombank. Các danh mục này bao gồm:

 • Thông tin cá nhân: tên; giới tính; ảnh chụp; ngày sinh; nghề nghiệp; doanh nghiệp hoặc nhà tuyển dụng; lĩnh vực ngành nghề.
 • Thông tin liên hệ: địa chỉ email; địa chỉ bưu điện; số điện thoại; số fax; ID khách hàng.
 • Dữ liệu liên quan đến các trang tin điện tử hoặc ứng dụng: dữ liệu kỹ thuật (như đã nêu ở trên, bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Trang tin điện tử, thống kê sử dụng ứng dụng, cài đặt ứng dụng, ngày và giờ kết nối với Ứng dụng, dữ liệu vị trí và thông tin liên lạc kỹ thuật khác); tên tài khoản; mật khẩu; chi tiết đăng nhập bảo mật; dữ liệu sử dụng, v.v.
 • Chi tiết giao dịch/Thông tin giao dịch của Khách hàng: thông tin tài chính và thanh toán (bao gồm thông tin ngân hàng hoặc thẻ tín dụng được cung cấp liên quan đến việc mua hàng); lịch sử giao dịch (bao gồm sản phẩm, ngày tháng, địa điểm và chi nhánh liên quan đến bất kỳ giao dịch nào); các mối quan tâm đối với các loại hàng hóa, dịch vụ; các yêu cầu dịch vụ; các thông tin liên quan đến tín dụng và các thông tin khác được quy định trong các văn bản pháp luật;
 • Dữ liệu tiếp thị: các mối quan tâm đối với quảng cáo; dữ liệu cookie; dữ liệu clickstream; lịch sử duyệt web; phản ứng với tiếp thị trực tiếp; và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp.

 

Cách thức thu thập thông tin cá nhân và phương pháp thu thập

Techcombank có thể thu thập Thông tin Cá nhân trong các trường hợp sau:

 

Trực tiếp từ Quý khách

 • Từ các Trang tin điện tử của Ngân hàng: Techcombank có thể thu thập thông tin cá nhân khi Quý khách truy cập bất kỳ trang tin điện tử nào của Techcombank hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang tin điện tử. Khi Quý khách truy cập Trang tin điện tử, Ngân hàng thu thập thông tin về thiết bị và trình duyệt của Quý khách (chẳng hạn như loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Trang tin điện tử và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác), tất cả hoặc một số thông tin này có thể cấu thành Thông tin cá nhân.
 • Từ Ứng dụng Di động: Techcombank có thể thu thập thông tin cá nhân khi Quý khách tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động của Techcombank. Các ứng dụng này có thể ghi lại một số thông tin nhất định (bao gồm thống kê sử dụng Ứng dụng, loại thiết bị, hệ điều hành, cài đặt Ứng dụng, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Ứng dụng, dữ liệu vị trí và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác) tất cả hoặc một số thông tin này có thể tạo thành thông tin cá nhân. Ứng dụng do Techcombank sử dụng có thể có Chính sách bảo mật riêng, Quý khách nên xem lại Chính sách này trước khi sử dụng Ứng dụng liên quan.
 • Từ các Dịch vụ: Techcombank có thể thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp qua Trang tin điện tử hoặc Ứng dụng hoặc đăng nhập vào Trang tin điện tử hoặc Ứng dụng.
 • Từ các trao đổi, liên lạc với Quý khách: Techcombank có thể thu thập thông tin cá nhân khi Quý khách liên hệ với Techcombank (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) bao gồm cả các cuộc khảo sát Quý khách của Ngân hàng.
 • Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động. Techcombank có thể thu thập thông tin bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối
  • Cookie, flash cookie, thẻ pixel, tin điện tử beacons, hoặc các công nghệ theo dõi khác.
  • Cookie, plug-in hoặc trình kết nối mạng xã hội của bên thứ ba.
  • Bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi hoạt động cá nhân trên các thiết bị hoặc trang tin điện tử.
  • Thông tin vị trí hoặc siêu dữ liệu khác được cung cấp bởi một thiết bị.
 • Các phương tiện khác: Techcombank có thể thu thập hoặc lấy Dữ liệu Cá nhân khi bạn tương tác với Techcombank thông qua bất kỳ phương tiện nào khác
 • Mạng xã hội. Các Trang mạng xã hội, nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba.

 

Techcombank có thể nhận Thông tin cá nhân về Quý khách từ các bên thứ ba khác

Ví dụ:

 • Nếu Quý khách tương tác với nội dung hoặc quảng cáo của bên thứ ba trên Trang tin điện tử hoặc trong Ứng dụng, Techcombank có thể nhận được thông tin cá nhân của Quý khách từ bên thứ ba có liên quan, theo chính sách bảo mật hiện hành hợp pháp của bên thứ ba đó.
 • Nếu Quý khách chọn thanh toán điện tử trực tiếp tới Techcombank hoặc thông qua Trang tin điện tử hoặc Ứng dụng, Techcombank có thể nhận được thông tin cá nhân của Quý khách từ các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, cho mục đích thanh toán đó.
 • Để tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật hiện hành, Techcombank có thể tiếp nhận thông tin cá nhân về Quý khách từ các cơ quan pháp luật và cơ quan công quyền theo quy định pháp luật.
 • Techcombank có thể tiếp nhận được thông tin cá nhân về Quý khách từ các nguồn công khai (như danh bạ điện thoại, thông tin quảng cáo/tờ rơi, các thông tin được công khai trên các trang tin điện tử, v.v.).

Bất cứ khi nào thu thập thông tin cá nhân như vậy, Techcombank sẽ đảm bảo rằng các bên thứ ba có liên quan đã có sự đồng ý của Quý khách đối với: (i) việc cung cấp thông tin cá nhân của bên thứ ba cho Techcombank; và (ii) việc xử lý dữ liệu cho các mục đích của Techcombank trong Thông báo này. Nếu Quý khách không đồng ý, vui lòng không cung cấp thông tin cá nhân của bên thứ ba.

 

Mục đích sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách

Techcombank có thể xử lý và chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách cho các mục đích sau:

 • Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu;
 • Gửi cho Quý khách thông tin có liên quan đến giao dịch và nhu cầu của Quý khách, tuân theo Luật hiện hành về tiếp thị trực tiếp;
 • Quảng cáo hành vi trực tuyến hoặc quảng cáo dựa trên nhu cầu, sở thích;
 • Hiển thị nội dung của trang tin điện tử, ứng dụng, thiết bị và bất kỳ tùy chỉnh nào Quý khách có thể chọn;
 • Giám sát, điều chỉnh, cập nhật, bảo mật và cải tiến các sản phẩm, dịch vụ, trang tin điện tử, ứng dụng, thiết bị hoặc dịch vụ Quý khách của Ngân hàng;
 • Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách;
 • Đáp ứng các yêu cầu dịch vụ và nhu cầu hỗ trợ của Quý khách;
 • Quản lý nội dung, chương trình khuyến mãi, khảo sát hoặc các tính năng khác của trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị;
 • Gửi truyền thông về việc quản lý tài khoản của Quý khách và các tính năng của trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị;
 • Thông báo cho Quý khách về những thay đổi đối với trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị;
 • Thực hiện các phân tích dữ liệu nội bộ và các Xử lý khác (bao gồm cả phân tích xu hướng và phân tích tài chính);
 • Thực hiện các quyền lợi hợp pháp của Quý khách theo Thông báo này;
 • Bảo vệ khỏi gian lận, đánh cắp danh tính và các hoạt động bất hợp pháp khác;
 • Để có cơ sở thiết lập, thực thi các quyền hợp pháp hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý của Techcombank
 • Để có cơ sở thiết lập, thực thi các quyền hợp pháp hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý;
 • Tuân thủ Luật hiện hành, các tiêu chuẩn ngành có liên quan và các chính sách hiện hành khác của Ngân hàng;
 • Bất kỳ mục đích nào khác dành riêng cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng; và
 • Theo bất kỳ cách thức nào khác mà Ngân hàng thông báo cho Quý khách, vào thời điểm thu thập thông tin cá nhân của Quý khách hoặc trước khi bắt đầu xử lý liên quan hoặc theo yêu cầu khác hoặc được luật hiện hành cho phép.

 

Bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách

Techcombank cam kết xử lý thông tin cá nhân của Quý khách một cách an toàn.

Ngân hàng áp dụng các phương pháp xử lý dữ liệu thích hợp cũng như các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức thích hợp, để tránh việc truy cập, đọc, sử dụng, thay đổi, cung cấp, phá hủy trái phép hoặc các quá trình xử lý thông tin cá nhân khác. Internet không phải là một môi trường an toàn và Ngân hàng không thể đảm bảo tuyệt đối rằng thông tin cá nhân của Quý khách được chia sẻ bằng Internet sẽ luôn được bảo mật. Thông tin cá nhân được truyền tải khi sử dụng Internet là do Quý khách chịu trách nhiệm và Quý khách chỉ nên sử dụng các hệ thống an toàn để truy cập trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị. Quý khách có trách nhiệm giữ thông tin xác thực truy cập của mình cho từng trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị an toàn và bí mật. Quý khách cần thông báo ngay cho Techcombank nếu phát hiện có hành vi lạm dụng thông tin đăng nhập và thay đổi mật khẩu truy cập ngay lập tức.

 

Cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách

Ngân hàng sẽ không bán, trao đổi, cho thuê (có thời hạn hoặc vô thời hạn) các thông tin cá nhân của Quý khách mà không có sự chấp thuận của Quý khách theo Luật hiện hành. Ngân hàng có thể chia sẻ hoặc cung cấp/sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách cho các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Ngân hàng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với các nhân viên và đại lý của Techcombank cho các mục đích được nêu trong Thông báo này.
 • Ngân hàng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với những người nhận trong Techcombank, nhằm mục đích điều hành hoạt động kinh doanh, vận hành trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị của Ngân hàng, cung cấp cho Quý khách các sản phẩm hoặc dịch vụ Quý khách đã chọn, hoặc cho các mục đích nêu trong Thông báo này.
 • Ngân hàng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với những người nhận bên ngoài Techcombank, bao gồm cả các đối tác, nhằm mục đích điều hành hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, vận hành trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị, cung cấp cho Quý khách các sản phẩm hoặc dịch vụ Quý khách đã chọn hoặc cho các mục đích nêu trong Thông báo này.
 • Ngân hàng có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp Ngân hàng vận hành nghiệp vụ, vận hành trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị, cung cấp cho Quý khách các sản phẩm hoặc dịch vụ Quý khách đã chọn hoặc để quản lý các hoạt động thay mặt Ngân hàng, chẳng hạn như gửi bản tin hoặc khảo sát.
 • Ngân hàng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với các bên thứ ba như vậy cho các mục đích được nêu trong Thông báo này. Các nhà cung cấp dịch vụ của Ngân hàng được cung cấp thông tin cần thiết để thực hiện các chức năng được chỉ định và Ngân hàng không cho phép họ sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho mục đích tiếp thị của riêng họ hoặc các mục đích khác.
 • Ngân hàng có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp với các đối tác kinh doanh, các chi nhánh đáng tin cậy và các nhà quảng cáo cho các mục đích được nêu trong Thông báo này.

 

Ngân hàng cũng có thể cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách theo yêu cầu của tòa án, các cơ quan có thẩm quyền theo, phù hợp với quy định của pháp luật và/hoặc khi được pháp luật cho phép.

Mặc dù Ngân hàng thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin khách hàng được ẩn danh/mã hóa, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn rủi ro các thông tin này có thể bị tiết lộ trong một số trường hợp bất khả kháng.

Tùy thuộc vào việc cung cấp thông báo trước và/hoặc nhận được sự đồng ý của Quý khách phù hợp với yêu cầu của Luật hiện hành, Ngân hàng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với các đối tác tiếp thị bên thứ ba của Ngân hàng, cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Quý khách có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào hoặc từ chối việc Xử lý Thông tin Cá nhân của Quý khách cho các mục đích tiếp thị trực tiếp bất kỳ lúc nào theo Luật hiện hành và Ngân hàng sẽ áp dụng hình thức tiếp thị theo nhu cầu của Quý khách trong tương lai.

Nếu Quý khách thanh toán qua trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thanh toán trực tiếp cho Techcombank, thì thông tin cá nhân của Quý khách có thể cần được cung cấp cho bên thứ ba (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ thanh toán) nhằm mục đích hỗ trợ các khoản thanh toán đó.

Trong trường hợp đề xuất hoặc hoàn thành việc bán, sáp nhập hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của Ngân hàng (bao gồm cả trong trường hợp tổ chức lại, giải thể, thanh lý hoặc tái cơ cấu hoặc thay đổi quyền kiểm soát), Ngân hàng có thể cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho người bán hoặc người mua tiềm năng, hoặc đại diện của họ, với điều kiện là Ngân hàng đã thực hiện các bước hợp lý, hợp pháp trước tiên để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách.

 

Dịch vụ bên thứ ba

Quý khách có thể thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào có thể liên kết đến các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của các đối tác, nhà quảng cáo, nhà tài trợ hoặc các bên thứ ba khác của Techcombank.

Ngân hàng không kiểm soát nội dung hoặc các liên kết xuất hiện trên các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba và ngân hàng không chịu trách nhiệm về các hoạt động được sử dụng bởi các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba được liên kết đến hoặc từ bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào.

Các trang tin điện tử và dịch vụ này có thể tuân theo các chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của riêng của bên thứ ba.

 

Tiếp thị trực tiếp

Như được nêu trong Thông báo này và phù hợp với các yêu cầu của Luật hiện hành, Ngân hàng, các đối tác tiếp thị trực tiếp của ngân hàng hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của ngân hàng, có thể liên hệ với Quý khách qua email, tin nhắn văn bản hoặc các phương tiện điện tử khác, bất cứ lúc nào, để cung cấp cho Quý khách thông tin liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà Quý khách có thể quan tâm.

Nếu Quý khách muốn hủy đăng ký nhận các thông báo này, ngân hàng đính kèm các chi tiết hướng dẫn hủy đăng ký trong mỗi thông báo. Ngoài ra, Quý khách có thể sử dụng các tính năng hủy đăng ký được cung cấp thông qua trang tin điện tử và ứng dụng của ngân hàng. Trong trường hợp Quý khách hủy đăng ký nhận thông tin liên quan đến tiếp thị hoặc quảng cáo, ngân hàng có thể tiếp tục liên hệ với Quý khách nhằm mục đích thực hiện theo chỉ dẫn của Quý khách, cho phép Quý khách thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào Quý khách yêu cầu, gửi Quý khách tin nhắn giao dịch, quản trị tài khoản của Quý khách, hoặc theo yêu cầu hoặc cho phép của Luật hiện hành.

 

Cookies

Khi Quý khách sử dụng hoặc truy cập các trang tin điện tử của ngân hàng, Ngân hàng có thể đặt một hoặc nhiều cookie trên thiết bị của Quý khách. “Cookie” là một tệp nhỏ được đặt trên thiết bị của Quý khách khi Quý khách truy cập một trang tin điện tử. Nó ghi lại thông tin về thiết bị, trình duyệt của Quý khách và trong một số trường hợp, sở thích và thói quen duyệt tin điện tử của Quý khách. Ngân hàng có thể sử dụng thông tin này để nhận diện Quý khách khi Quý khách quay lại các trang tin điện tử của Ngân hàng, để cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa trên các trang tin điện tử của ngân hàng, để biên soạn số liệu phân tích nhằm hiểu rõ hơn về hoạt động của trang tin điện tử và để cải thiện các trang tin điện tử của Ngân hàng. Quý khách có thể sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để xóa hoặc chặn cookie trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, nếu Quý khách quyết định không chấp nhận hoặc chặn cookie từ các trang tin điện tử của Ngân hàng, Quý khách có thể không tận dụng hết tất cả các tính năng của các trang tin điện tử của Ngân hàng.

Ngân hàng có thể xử lý thông tin cá nhân của Quý khách thông qua công nghệ cookie, theo các quy định của Thông báo này. Ngân hàng cũng có thể sử dụng biện pháp tiếp thị lại để phân phát quảng cáo cho những cá nhân mà ngân hàng biết trước đây đã truy cập trang tin điện tử của mình.

Trong phạm vi các bên thứ ba đã gán nội dung lên trên các trang tin điện tử của Ngân hàng (ví dụ: các tính năng truyền thông xã hội), các bên thứ ba đó có thể thu thập thông tin cá nhân của Quý khách (ví dụ: dữ liệu cookie) nếu Quý khách chọn tương tác với nội dung của bên thứ ba đó hoặc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba.

 

Lưu trữ dữ liệu

Ngân hàng sẽ chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách trong trường hợp liên quan đến các mục đích được nêu trong Thông báo về Riêng tư dữ liệu này. Ngân hàng cũng có thể cần lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách trong một giai đoạn thời gian, chẳng hạn như khi Luật hiện hành yêu cầu.

 

Chấp nhận Thông báo

Khi sử dụng bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào, Quý khách được coi là đã chấp nhận Thông báo này. Trong trường hợp Quý khách không chấp nhận các điều khoản được nêu trong Thông báo này, Quý khách có quyền chấm dứt việc sử dụng trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị.

 

Cập nhật, sửa đổi Thông báo

Techcombank được quyền thay đổi sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc cập nhật Thông báo này bất kỳ lúc nào.

 

Ngân hàng có thể không cung cấp cho Quý khách thông báo cụ thể nhưng ngân hàng sẽ công bố bất kỳ thay đổi nào đối với Thông báo về Riêng tư dữ liệu này trên trang tin điện tử. Chúng tôi khuyến nghị Quý khách nên thường xuyên theo dõi Thông báo này để cập nhật các thay đổi và luôn được thông báo về cách thức Ngân hàng đang bảo vệ Thông tin cá nhân của Quý khách.

Việc Quý khách tiếp tục sử dụng các trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị được coi là tiếp tục sử dụng dịch vụ của Ngân hàng và chấp nhận Thông báo này cùng các sửa đổi, bổ sung liên quan. 

 

Thông báo này được đưa ra lần đầu tiên vào: 17/09/2021.

 

Thuật ngữ trong Thông báo

Luật hiện hành nghĩa là tất cả các luật, quy chế hoặc quy định ràng buộc áp dụng cho Techcombank theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thông tin cá nhân nghĩa là thông tin có thể được bảo vệ theo các điều khoản về riêng tư dữ liệu hoặc bảo vệ dữ liệu theo Luật hiện hành.

Quy trình hoặc Phương tiện xử lý nghĩa là bất kỳ hoạt động hoặc tập hợp các hoạt động nào được thực hiện đối với thông tin cá nhân, bằng hoặc không bằng các phương thức tự động, bao gồm nhưng không giới hạn: thu thập, ghi chép, tổ chức, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, tham vấn, sử dụng, cung cấp bằng cách truyền tải, phổ biến hoặc tạo sẵn, căn chỉnh hoặc kết hợp, chặn, xóa hoặc hủy.

Bên thứ ba là các cá nhân, tổ chức không thuộc pháp nhân của Techcombank và có hợp đồng với Techcombank trong việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Các cá nhân hoặc công ty độc lập;
 • Các tổ chức mà Techcombank trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu;
 • Thuật ngữ “bên thứ ba” trong thông báo này bao gồm nhà cung cấp và các đối tác, tổ chức khác.