Với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như để đáp ứng yêu cầu của Ngân Hàng Nhà Nước về việc kiểm thử định kỳ hoạt động của các hệ thống dự phòng, Techcombank có kế hoạch bảo trì hệ thống với lịch cụ thể như sau:

  • Đợt 1: từ  0:30AM – 2:30AM, ngày 07/11/2020;
  • Đợt 2: từ  0:30AM – 2:30AM, ngày 09/11/2020.

 
Trong quá trình bảo trì, một số giao dịch của Khách hàng qua các hệ thống bên dưới có thể bị gián đoạn tạm thời, cụ thể:

  • F@st Mobile: Toàn bộ các giao dịch qua ứng dụng Ngân hàng điện tử trên điện thoại cho Khách hàng cá nhân của Techcombank;
  • F@st Ibank : Toàn bộ các giao dịch Internet banking cho Khách hàng cá nhân của Techcombank;
  • F@st Ebank: Các giao dịch qua dịch vụ Ngân hàng điện tử dành cho Khách hàng doanh nghiệp của Techcombank (Ngoại trừ tính năng truy vấn giao dịch);
  • Dịch vụ Thẻ (bao gồm Thẻ cho Khách hàng cá nhân và Khách hàng doanh nghiệp): Các giao dịch qua thẻ trên hệ thống POS và ATM của TCB, giao dịch thanh toán trực tuyến, dịch vụ Ví điện tử, các giao dịch truy vấn thẻ, dịch vụ kích hoạt/khóa/mở thẻ;
  • Các dịch vụ khác: Dịch vụ báo biến động số dư, giao dịch qua 8049, dịch vụ truy vấn tự động qua tổng đài 1800588822;
  • Website Techcombank (https://techcombank.com ): Tạm thời gián đoạn trong 10 phút (từ 2:00AM – 2:10AM ngày 07 và 09/11/2020).

 
Trong thời gian này, Techcombank khuyến cáo Khách hàng lưu ý và cân nhắc việc thực hiện giao dịch hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau thời gian bảo trì.
 
Thông tin về kế hoạch bảo trì sẽ được cập nhật thường xuyên tại https://techcombank.com và Facebook Techcombank Việt Nam.
 
Trong trường hợp cần hỗ trợ, Khách hàng có thể liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng qua hotline 1800 588822 hoặc gửi email đến call_center@techcombank.com.vn.