Với mục tiêu mang đến các giải pháp tài chính tối ưu, Techcombank thông báo triển khai chính sách lãi suất vay mua nhà mới, cam kết cạnh tranh trên thị trường. Cụ thể, tất cả lãi suất cơ sở của các khoản vay mua Bất động sản dài hạn đã giải ngân trước ngày 11/01/2021* sẽ được điều chỉnh thành lãi suất cơ sở chuẩn dài hạn của khoản vay: