Kể từ 14/7/2022, khách hàng mua bảo hiểm tại Techcombank sẽ nhận được bộ Thông tin cơ bản về Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) mới gói gọn chỉ trong một trang, mang lại trải nghiệm mới đầy thú vị và tương tác với nhiều công cụ số hóa.