THỰC HIỆN NÂNG CẤP HỆ THỐNG

Mô tả:

Nâng cấp hệ thống Core banking T24 theo dự án “Nâng cấp hệ thống T24” năm 2014

Nội dung thông báo:

Kính gửi Quý khách hàng.

Nhằm mục đích cung cấp dịch vụ ngày càng tốt hơn cho các Quý Khách hàng, TechcomBank sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống trong khoảng thời gian từ 22h30 ngày 26/09/2014 đến 24h00 ngày 28/09/2014. Trong quá trình nâng cấp, Techcombank sẽ phải tàm ngừng cung cấp các dịch vụ giao dịch trên các kênh ATM, POS, Internet Banking, Home banking, SMS Banking tại các thời điểm:

· Lần 1: Từ 22h30 ngày 26/09/2014 đến 23h15 ngày 26/09/2014

· Lần 2: Từ 21h00 ngày 28/09/2014 đến 21h45 ngày 28/09/2014

Tại các thời điểm trên, các Quý Khách hàng sẽ không thể thực hiện các giao dịch truy vấn số dư, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, rút tiền mặt từ các máy ATM cũng như không thực hiện được các loại hình giao dịch khác qua các kênh POS, Internet banking và Home banking của Techcombank

Rất mong nhận được sự thông cảm Quý Khách hàng.

Trân trọng cảm ơn.