- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT - NHNN ngày 09/09/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022 TT - NHNN ngày 28/01/2022 (sau đây gọi chung là Thông tư số 21) của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy định số 020/2020/QĐ1 ngày 02/07/2020 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam quy định về quản lý tổ chức, hoạt động của Văn phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh, Phòng giao dịch của Techcombank;
- Căn cứ văn bản 3600/HCM – TTr3 ngày 12/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh về việc chấp thuận thay đổi địa điểm phòng giao dịch Tân Tạo.

 

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi tên và địa điểm chi nhánh Phòng giao dịch Tân Tạo như sau:

 

Tên và địa điểm cũ:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt cũ: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn – Phòng giao dịch Tân Tạo.
- Địa điểm cũ: Số 590 - 594 đường Tỉnh Lộ 10, phường Bình Trị Đông,  quận Bình Tân,  thành phố Hồ Chí Minh.
 

Tên và địa điểm mới:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt mới: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn – Phòng giao dịch Global City.
- Địa điểm mới: Số 480, đường Liên Phường, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức,  Thành phố Hồ Chí Minh.
 

Việc thay đổi tên và địa điểm chi nhánh vẫn đảm bảo quyền lợi của khách hàng giao dịch, không làm xáo trộn hoạt động kinh doanh và tuân thủ các quy định của pháp luật.

 

Trân trọng chào đón Quý khách hàng đến giao dịch tại địa điểm mới.