Căn cứ vào văn bản số 1017/ĐAN-TTGSNH ngày 07/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Đà Nẵng về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Hải Châu của Techcombank;

Căn cứ quyết định số 1295/2019/QĐ-HĐQT ngày 27/11/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi địa điểm và thay đổi tên Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng – Phòng Giao dịch Hải Châu thành Phòng giao dịch Ngũ Hành Sơn;
 
 
 
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm như sau:
 
Địa điểm cũ:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - PHÒNG GIAO DỊCH HẢI CHÂU
Địa chỉ: Số 291 đường Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 386 6608
 
Địa điểm mới:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - PHÒNG GIAO DỊCH NGŨ HÀNH SƠN
Địa chỉ: Số 161 đường Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà,  thành phố Đà Nẵng. 
Điện thoại: (0236) 386 6608
 
Ngành nghề kinh doanh:
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng – Phòng giao dịch Ngũ Hành Sơn thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Hoạt động cấp tín dụng trong giới hạn tổng mức cấp tín dụng cho một khách hàng không quá 2 tỷ đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương (trừ trường hợp khoản cấp tín dụng được đảm bảo toàn bộ bằng tiền, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do chính Techcombank phát hành, trái phiếu chỉnh phủ, tín phiếu kho bạc nhà nước); Hoạt động huy động vốn; Dịch vụ tài khoản, thanh toán trong nước; Hoạt động mua bán ngoại tệ và thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với thẩm quyền của phòng giao dịch theo quy định của Pháp luật và của Techcombank.
 
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!