Căn cứ văn bản số 316/HYE - TTGSNH ngày 27/3/2020 của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Yên Mỹ trực thuộc chi nhánh Hưng Yên của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;

Căn cứ quyết định số 0319/2020/QĐ - HĐQT ngày 06/4/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên – Phòng Giao dịch Yên Mỹ;
 
 
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm như sau:
 
Địa điểm cũ:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HƯNG YÊN – PHÒNG GIAO DỊCH YÊN MỸ
Địa chỉ: Ngã 3 Tân Lập, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: (0221) 3962818
 
Địa điểm mới:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HƯNG YÊN – PHÒNG GIAO DỊCH YÊN MỸ
Địa chỉ: Thửa đất số 581, tờ bản đồ số 05, thôn Trai Trang, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. 
(Khu giãn dân, thôn Trai Trang, TT Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)
Điện thoại: (0221) 3962818
 
Ngành nghề kinh doanh:
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên – Phòng giao dịch Yên Mỹ thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Hoạt động cấp tín dụng trong giới hạn tổng mức cấp tín dụng cho một khách hàng không quá 2 tỷ đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương (trừ trường hợp khoản cấp tín dụng được đảm bảo toàn bộ bằng tiền, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do chính Techcombank phát hành, trái phiếu chỉnh phủ, tín phiếu kho bạc nhà nước); Hoạt động huy động vốn; Dịch vụ tài khoản, thanh toán trong nước; Hoạt động mua bán ngoại tệ và thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với thẩm quyền của phòng giao dịch theo quy định của Pháp luật và của Techcombank.
 
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!