• Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT - NHNN ngày 09/09/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022 TT - NHNN ngày 28/01/2022 (sau đây gọi chung là Thông tư số 21) của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
  • Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
  • Căn cứ Quy định số 020/2020/QĐ1 ngày 02/07/2020 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam quy định về quản lý tổ chức, hoạt động của Văn phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh, Phòng giao dịch của Techcombank;
  • Căn cứ văn bản 748/KHH – TTGSNH ngày31/08/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng giao dịch.

 

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm như sau:

Thay đổi tên và địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang - Phòng giao dịch Vĩnh Hải như sau:

  • Địa điểm và tên cũ: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang - Phòng giao dịch Vĩnh Hải 
  • Địa chỉ: 78 đường 2/4, P. Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại: 0258-3835444/446

 

  • Địa điểm  và tên mới: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang - Phòng giao dịch StarCity
  • Địa chỉ: Lô 129-131 đường Thích Quảng Đức, khu đô thị VCN Phước Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại: 0258-3835444/446     

 

Ban điều hành, Ban Giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang - Phòng giao dịch StarCity và các Khối, Vùng, Đơn vị và cá nhân có liên quan trong toàn hệ thống Techcombank chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!