Căn cứ Văn bản số 85/BGI-TTGSNH ngày 17/01/2020 của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Trần Phú trực thuộc chi nhánh Bắc Giang của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;
 
Căn cứ Quyết định số 0054/2020/QĐ-HĐQT ngày 06/02/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang – Phòng Giao dịch Trần Phú;
 
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm như sau:
 
Địa điểm cũ:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC GIANG - PHÒNG GIAO DỊCH TRẦN PHÚ
Địa chỉ: Số 145 Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
Điện thoại:  (0204) 6250 589
 
Địa điểm mới:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC GIANG - PHÒNG GIAO DỊCH TRẦN PHÚ
Địa chỉ: Tầng 1, nhà 9 tầng, số 01A đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Điện thoại:  (0204) 6250 589
 
Ngành nghề kinh doanh:
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang – Phòng giao dịch Trần Phú thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Hoạt động cấp tín dụng trong giới hạn tổng mức cấp tín dụng cho một khách hàng không quá 2 tỷ đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương (trừ trường hợp khoản cấp tín dụng được đảm bảo toàn bộ bằng tiền, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do chính Techcombank phát hành, trái phiếu chỉnh phủ, tín phiếu kho bạc nhà nước); Hoạt động huy động vốn; Dịch vụ tài khoản, thanh toán trong nước; Hoạt động mua bán ngoại tệ và thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với thẩm quyền của phòng giao dịch theo quy định của Pháp luật và của Techcombank.
 
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!