- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT - NHNN ngày 09/09/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022 TT - NHNN ngày 28/01/2022 (sau đây gọi chung là Thông tư số 21) của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy định số 020/2020/QĐ1 ngày 02/07/2020 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam quy định về quản lý tổ chức, hoạt động của Văn phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh, Phòng giao dịch của Techcombank;
- Căn cứ văn bản 3642/HCM – TTr3 ngày 15/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh về việc chấp thuận thay đổi địa điểm phòng giao dịch Sunrise City.
 

 

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi tên và địa điểm chi nhánh Phòng giao dịch Sunrise City như sau:

 

Địa điểm cũ: 1.003-1.004, Khu chung cư kết hợp thương mại, văn phòng lô X (Tòa nhà Sunrise City North), số 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 07, thành phố Hồ Chí Minh
 

Địa điểm mới: Một phần căn nhà số 34 - 36, Nguyễn Thị Thập, khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, quận 07, Thành phố Hồ Chí Minh
 

Việc thay đổi tên và địa điểm chi nhánh vẫn đảm bảo quyền lợi của khách hàng giao dịch, không làm xáo trộn hoạt động kinh doanh và tuân thủ các quy định của pháp luật.

 

Trân trọng chào đón Quý khách hàng đến giao dịch tại địa điểm mới.