• Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT - NHNN ngày 09/09/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022 TT - NHNN ngày 28/01/2022 (sau đây gọi chung là Thông tư số 21) của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
  • Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
  • Căn cứ Quy định số 020/2020/QĐ1 ngày 02/07/2020 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam quy định về quản lý tổ chức, hoạt động của Văn phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh, Phòng giao dịch của Techcombank;
  • Căn cứ văn bản 1157/HCM – TTr3 ngày 29/4/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh về việc chấp thuận thay đổi địa điểm phòng giao dịch Quận 10 của Techcombank.

 

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)

Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm như sau:
 

 
Địa điểm cũ

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THẮNG LỢI - PHÒNG GIAO DỊCH QUẬN 10

  • Địa chỉ: Số 78 Hùng Vương, phường 01, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.


Địa điểm mới

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THẮNG LỢI - PHÒNG GIAO DỊCH QUẬN 10

  • Địa chỉ: Một phần tầng trệt ngôi nhà số C2-C3, Khu dân cư Vạn Phát Hưng, Khu phố 4, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. (Hai nhà hợp khối).


Ngành nghề kinh doanh:

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Thắng Lợi – Phòng giao dịch Quận 10 thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Thực hiện các giao dịch với khách hàng, Thu chi tiền mặt, Giao dịch ủy nhiệm chi trong và ngoài hệ thống, Các giao dịch về tiền gửi tiết kiệm, Mở tài khoản và phát hành thẻ cho khách hàng và thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với thẩm quyền của phòng giao dịch theo quy định của Pháp luật và của Techcombank.
 

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!