- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT - NHNN ngày 09/09/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022 TT - NHNN ngày 28/01/2022 (sau đây gọi chung là Thông tư số 21) của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy định số 020/2020/QĐ1 ngày 02/07/2020 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam quy định về quản lý tổ chức, hoạt động của Văn phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh, Phòng giao dịch của Techcombank;
- Căn cứ văn bản số số 678/KHH-TTGSNH ngày 29/06/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TP. Khánh Hòa về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng giao dịch.

 

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo:

Thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang - Phòng giao dịch Mã Vòng như sau:

  • Địa điểm cũ: Số 50 Thái Nguyên, Phương Sài, thành phố. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  • Địa điểm mới: A5 (T1) Chung cư Vĩnh Phước, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
     


Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng tại địa điểm mới!