Căn cứ vào văn bản số 2150/HAN-TTGS2 ngày 13/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Nguyễn Thị Định của Techcombank;
 
Căn cứ quyết định số 1394/2019/QĐ-HĐQT ngày 16/12/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi đổi tên và chuyển địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô – Phòng Giao dịch Nguyễn Thị Định thành Phòng giao dịch Hoàng Đạo Thúy;
 
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm và đổi tên như sau:
 
Địa điểm cũ & tên cũ:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ - PHÒNG GIAO DỊCH NGUYỄN THỊ ĐỊNH
Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà 18T1 Khu Đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (024) 6251 3015  
 
Địa điểm mới & tên mới:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ - PHÒNG GIAO DỊCH HOÀNG ĐẠO THÚY
Địa chỉ: Một phần tầng 1, tòa nhà 29T2, khuôn viên N05 dự án Đông Nam Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 6251 1032 Fax: (024) 6251 1035  
 
Ngành nghề kinh doanh:
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô – Phòng giao dịch Hoàng Đạo Thúy thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Hoạt động cấp tín dụng trong giới hạn tổng mức cấp tín dụng cho một khách hàng không quá 2 tỷ đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương (trừ trường hợp khoản cấp tín dụng được đảm bảo toàn bộ bằng tiền, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do chính Techcombank phát hành, trái phiếu chỉnh phủ, tín phiếu kho bạc nhà nước); Hoạt động huy động vốn; Dịch vụ tài khoản, thanh toán trong nước; Hoạt động mua bán ngoại tệ và thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với thẩm quyền của phòng giao dịch theo quy định của Pháp luật và của Techcombank.
 
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!