- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT - NHNN ngày 09/09/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022 TT - NHNN ngày 28/01/2022 (sau đây gọi chung là Thông tư số 21) của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại; 
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); 
- Căn cứ Quy định số 020/2020/QĐ1 ngày 02/07/2020 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam quy định về quản lý tổ chức, hoạt động của Văn phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh, Phòng giao dịch của Techcombank; 
- Căn cứ nghị quyết số 76/2023/HĐQT-TCB ngày 10/02/2023 thông qua việc phê duyệt kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2023. 
- Căn cứ văn bản 908/HCM – TTr3 ngày 31/03/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh về việc chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý các Phòng giao dịch của Techcombank. 
 

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) 
Trân trọng thông báo thay đổi chi nhánh quản lý của 09 phòng giao dịch tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

 

STT

Tên Phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh quản lý hiện tại

Tên Phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh quản lý thay đổi

Địa chỉ

1

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn - Phòng giao dịch Lumiere

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Định - Phòng giao dịch Lumiere

Một phần tầng 1 của căn số TMDV 09, dự án khu cao ốc căn hộ tại 179 Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

2

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn - Phòng giao dịch An Phú

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Định - Phòng giao dịch An Phú

Số 159, xa lộ Hà Nội, Khu phố 1, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức (quận 2 cũ), Thành phố Hồ Chí Minh.

3

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn - Phòng giao dịch Thuận Kiều

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Định - Phòng giao dịch Xuân Quỳnh

Số 44, Xuân Quỳnh, phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức (Quận 9 cũ), Thành phố Hồ Chí Minh. 

4

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn - Phòng giao dịch Global City

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Định - Phòng giao dịch Global City.

Số 480, đường Liên Phường, phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

5

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng - Phòng giao dịch Bình Đăng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Quận 5 - Phòng giao dịch Bình Đăng

Số 338-340 Liên tỉnh 5, phường 6, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

6

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng - Phòng giao dịch Phong Phú

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Quận 5 - Phòng giao dịch Phong Phú

Số 314A Chánh Hưng, phường 5, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

7

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung - Phòng giao dịch Tân Hưng Thuận

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn - Phòng giao dịch Vườn Lài

Số 40 Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

8

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình - Phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn - Phòng giao dịch Phạm Văn Chí

Số 601A, Phạm Văn Chí, phường 07, quận 06, Thành phố Hồ Chí Minh. 

9

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Định - Phòng giao dịch Đinh Bộ Lĩnh

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn - Phòng giao dịch Đinh Bộ Lĩnh

Một phần tầng trệt ngôi nhà số 329 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh