- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT - NHNN ngày 09/09/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022 TT - NHNN ngày 28/01/2022 (sau đây gọi chung là Thông tư số 21) của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy định số 020/2020/QĐ1 ngày 02/07/2020 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam quy định về quản lý tổ chức, hoạt động của Văn phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh, Phòng giao dịch của Techcombank;
- Căn cứ nghị quyết số 579/2023/HĐQT-TCB ngày 15/08/2023 thông qua việc phê duyệt bổ sung kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2023;
- Căn cứ văn bản chấp thuận số: 2521/HCM-TTr3, ngày 31/08/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh về việc chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý các Phòng giao dịch của Techcombank.
 

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam trân trọng thông báo:

Thay đổi chi nhánh quản lý ba (03) phòng giao dịch thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

DANH SÁCH 03 PHÒNG GIAO DỊCH THAY ĐỔI CHI NHÁNH QUẢN LÝ

TT

Tên Phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh quản lý hiện tại

Tên Phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh quản lý thay đổi

Địa chỉ

1 Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thắng Lợi - Phòng giao dịch Diamond Island Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Định - Phòng giao dịch Diamond Island Một phần tầng trệt ngôi nhà số 29, Đường 60-TML, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
2 Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn - Phòng giao dịch Thảo Điền Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Định - Phòng giao dịch Thảo Điền Số 214 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3 Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn - Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thắng Lợi - Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi Tầng trệt, tầng lửng và lầu 1 Tòa nhà số 203 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh