- Căn cứ Văn bản số 1031/HAN-TTGS2 ngày 25/5/2021 của Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Cửa Bắc trực thuộc chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 0428/2021/QĐ-HĐQT ngày 28/5/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội – Phòng Giao dịch Cửa Bắc;
 

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm như sau:

 
Địa điểm cũ: 

  • Địa chỉ: Số 70 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: (024) 6273 3023

Địa điểm mới: 

  • Địa chỉ: Số 8 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 6273 3023

Ngành nghề kinh doanh: 
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội – Phòng giao dịch Cửa Bắc thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Hoạt động cấp tín dụng trong giới hạn tổng mức cấp tín dụng cho một khách hàng không quá 2 tỷ đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương (trừ trường hợp khoản cấp tín dụng được đảm bảo toàn bộ bằng tiền, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do chính Techcombank phát hành, trái phiếu chỉnh phủ, tín phiếu kho bạc nhà nước); Hoạt động huy động vốn; Dịch vụ tài khoản, thanh toán trong nước; Hoạt động mua bán ngoại tệ và thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với thẩm quyền của phòng giao dịch theo quy định của Pháp luật và của Techcombank.

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!