Để phương án định giá lãi suất vay phù hợp cho từng nhóm khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn vay khác nhau, Ngân hàng Techcombank sẽ áp dụng cách tính lãi suất vay mới cho tất cả các hợp đồng vay ký mới kể từ ngày 1/4/2014, theo đó : Lãi suất Vay = Lãi suất Cơ sở + Biên độ 

Lãi suất Cơ sở được tính dựa trên chi phí vốn huy động và chi phí trích lập dự phòng bắt buộc theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Lãi suất Cơ sở được xác định theo thời hạn khoản vay và được công bố trên website của Techcombank. 

Những hợp đồng vay trước ngày 1/4/2014 áp dụng lãi suất tham chiếu đang được công bố trên website Ngân hàng vẫn giữ nguyên không thay đổi. 

Xin trân trọng cám ơn!