THÔNG BÁO MỜI THẦU

  

-  Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và đầu tư Sao Thủy (MCR)
-  Tên các gói thầu:

  1. Đơn giá các công tác sửa chữa cải tạo XDCB – PTML Miền Bắc năm 2020
  2. Đơn giá các công tác sửa chữa cải tạo XDCB và hệ thống hạ tầng Điện, mạng LAN, Điện thoại – PTML Miền Nam năm 2020
  3. Đơn giá các công tác sửa chữa cải tạo XDCB – PTML Miền Trung năm 2020
  4. Đơn giá các công tác Cung cấp, thi công lắp đặt thiết bị, hệ thống hạ tầng Điện, mạng LAN, Điện thoại (IT) – PTML Miền Bắc năm 2020
  5. Đơn giá các công tác Cung cấp, thi công lắp đặt thiết bị, hệ thống hạ tầng Điện, mạng LAN, Điện thoại – PTML Miền Trung năm 2020

-  Tên dự án: Công tác Phát triển mạng lưới chi nhánh/Phòng giao dịch/Bốt ATM của Ngân hàng Techcombank năm 2020 
-  Nguồn vốn: Vốn kinh doanh tự có của Chủ đầu tư
-  Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
-  Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 9h00 ngày 03/11/2020 đến 17h00 ngày 13/11/2020
-  Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu:

Công ty Sao Thủy (MCR), Tầng 3, Tòa Nhà C5, 119 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, VN.
Đầu mối liên hệ: Đinh Như Chiến, Mobile: 0983 325 991

-  Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn)
-  Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu:

Công ty Sao Thủy (MCR) Tầng 3, Tòa Nhà C5, 119 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, VN.

-  Thời điểm đóng thầu: 15h00 ngày 30 tháng 11 năm 2020

HSDT sẽ được mở công khai vào 14h00, ngày 01 tháng 12 năm 2020 tại Tầng 3, Tòa Nhà C5, 119 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, VN.
Công ty Sao Thủy kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!