Để thuận tiện cho giao dịch của Quý khách hàng, Techcombank trân trọng thông báo:
 
Căn cứ  vào Công văn của Cục thuế Hà Nội số 25018/CT-QLAC ngày 11/8/2015 về việc cho phép Techcombank sử dụng hóa đơn tự in nhiều hơn một trang cho một số loại hóa đơn, bắt đầu từ ngày 1/9/2015, Techcombank  sẽ áp dụng  hình thức cung cấp Sổ phụ kiêm Phiếu báo nợ/có và Hóa đơn giá trị gia tăng áp dụng cho tất cả các Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp như sau:
  • Sổ phụ kiêm phiếu báo nợ/có: Liệt kê tất cả các giao dịch khách hàng thực hiện qua tài khoản thanh toán theo khoảng thời gian KH đăng ký.
  • Hóa đơn giá trị gia tăng: Liệt kê tất cả giao dịch giao dịch phí,  thuế VAT, các khoản lãi tiền gửi, tiền vay của khách hàng phát sinh qua Tài khoản thanh toán trong 01 tháng kê khai thuế.
Techcombank  xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Ngân hàng trong thời gian qua !

 
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ các chi nhánh Techcomabank gần nhất hoặc:
Hotline: 1800588822 hoặc 84-4-39427444
Email: Call_Center@techcombank.com.vn
Website: www.techcombank.com.vn