• Căn cứ Điều 4 Thông tư  số 39/2014/TT-BTC  của Bộ Tài chính ban hành  ngày 31.3.2014
  • Căn cứ Công văn số  26526/CT-Htr của Cục Thuế Hà Nội về việc tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn dịch vụ ngân hàng không có dấu của người bán.

 

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) thông báo:
 
Kể từ ngày 11/5/2015, Techcombank  sẽ áp dụng việc bỏ dấu trên Sổ phụ, Phiếu báo nợ/báo có kiêm Hóa đơn thu phí dịch vụ . Đối tượng khách hàng áp dụng bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh  nghiệp trên toàn hệ thống. Toàn bộ Sổ phụ, Phiếu báo nợ/báo có kiêm Hóa đơn thu phí dịch vụ không đóng dấu đều có giá trị pháp lý tương đương với các giấy tờ đóng dấu ngân hàng trước đây.
 
Thay đổi này nhằm rút ngắn thời gian cung cấp Sổ phụ, Phiếu báo nợ/báo có kiêm Hóa đơn thu phí dịch vụ, đồng thời, giảm thời gian giao dịch cho Quý khách hàng.
 
Áp dụng bỏ dấu trên Sổ phụ, Phiếu báo nợ/báo có kiêm Hóa đơn thu phí dịch vụ này hoàn toàn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành liên quan.

Techcombank  xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Ngân hàng trong thời gian qua !