Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa chi tiêu, mua sắm thả ga cùng thẻ Techcombank Visa, vừa được nhận voucher Agoda giá trị để sẵn sàng cho kỳ nghỉ hè thật rực rỡ, sôi động qua chương trình ưu đãi  Thỏa Sức Chi Tiêu - Chu Du Thế Giới.

 

Danh sách trúng thưởng đợt 1, xem tại đây
Thông tin chi tiết về chương trình như sau:

Nội dung ưu đãi Đợt Thời gian chi tiêu Thời gian trao thưởng
Tặng 150 voucher Agoda trị giá 01 triệu đồng cho 150 chủ thẻ đạt mức chi tiêu công gộp cao nhất, và tối thiểu đạt từ 30 triệu đồng trở lên mỗi đợt Đợt 1 01/06 - 30/06/2017 Trước ngày 31/07/2017
Đợt 2 01/07 – 31/07/2017 Trước ngày 31/08/2017
Đợt 3 01/08 – 31/08/2017 Trước ngày 30/09/2017

CHI TIÊU CỘNG GỘP
(Tối thiểu từ 30 triệu đồng)

=

CHI TIÊU TRONG NƯỚC

+

2X

CHI TIÊU NƯỚC NGOÀI

 

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH THỎA SỨC CHI TIÊU  - CHU DU THẾ GIỚI

 • Chương trình chỉ áp dụng cho các khách hàng nhận được email và SMS của chương trình Thỏa sức chi tiêu – Chu du thế giới.
 • Số lượng giải thưởng được phân bổ 50% dành cho chủ thẻ đồng thương hiệu Techcombank - Vietnam Airlines
 • Doanh số chi tiêu được tính từ các giao dịch thanh toán hợp lệ bao gồm giao dịch mua sắm hàng hóa dịch vụ bằng thẻ Techcombank Visa (không bao gốm giao dịch rút tiền, giao dịch thanh toán điện lực và bất động sản) được thực hiện trong thời gian triển khai chương trình
 • Những giao dịch chi tiêu đã bị hủy trước thời điểm tính doanh số chi tiêu của chủ thẻ sẽ không được tính
 • Tổng giá trị chi tiêu của khách hàng được tính trên từng thẻ (không cộng dồn nếu khách hàng có nhiều thẻ khác nhau, không cộng chi tiêu từ thẻ phụ cho thẻ chính)
 • Chủ thẻ nhận thưởng là chủ thẻ chính.
 • Mỗi chủ thẻ chỉ được nhận 01 lần quà tặng trong mỗi đợt chương trình và có tối đa 03 lần nhận quà tặng trong suốt thời gian chương trình. Nếu tại một thời điểm, một khách hàng cùng đồng thời thỏa mãn điều kiện nhận thưởng của nhiều chương trình ưu đãi khác nhau do Techcombank thực hiện, khách hàng sẽ được ưu tiên nhận 01 giải thưởng duy nhất có giá trị cao nhất.
 • Techcombank sẽ dựa vào email chủ thẻ đăng ký trên hệ thống để gửi e-voucher. Đối với những khách hàng chưa đăng ký email với Techcombank hoặc email đăng ký đã thay đổi vui lòng liên hệ tổng đài hoặc chi nhánh Techcombank để được hỗ trợ.
 • Voucher không được quy đổi thành tiền mặt.
 • Voucher sẽ tuân theo những quy định của nhà cung cấp.
 • Techcombank có thể thay đổi các quy định liên quan tới chương trình và mọi thông tin thay đổi sẽ được cập nhật tại website www.techcombank.com
 • Techcombank phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý, tính chính xác của bằng chứng xác định kết quả chương trình. Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan.
 • Techcombank có toàn quyền từ chối trao thưởng cho bất kỳ Khách hàng nào mà Ngân hàng cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của chương trình.
 • Quyết định của ngân hàng là quyết định cuối cùng và khách hàng mặc định đồng ý không khiếu nại khiếu kiện.
 • Nếu được sự đồng ý của khách hàng, Techcombank sẽ sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng thỏa điều kiện cho mục đích quảng cáo thương mại.
 • Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại vui lòng liên hệ tổng đài 1800588822.