Có Techcombank đồng hành, an tâm khi sức khỏe, tài chính của gia đình được bảo vệ vẹn toàn!

Nhằm tri ân các Khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm vay mua nhà dự án có liên kết tại Techcombank, chúng tôi thân gửi đến Quý khách món quà là một khoản tiền có giá trị lên tới 2,9% giá trị dư nợ để thanh toán hợp đồng bảo hiểm.

CHI TIẾT ƯU ĐÃI

Tặng tiền vào tài khoản thanh toán chuyên dụng của Khách hàng mở tại Techcombank cho mục đích thanh toán phí bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm của Khách hàng ký với Manulife Việt Nam
 

Trong đó, tỷ lệ ưu đãi được xác định theo bảng sau:

  Tỷ lệ ưu đãi
Mức 1 Mức 2 Mức 3
Hội viên dịch vụ Ngân hàng ưu tiên Techcombank Priority VIP 1
2.90%
1.94%
1.94%
VIP 2
2.43%
1.65%
1.31%
VIP 3
2.24%
1.31%
0.83%
Khách hàng không là Hội viên Priority Non VIP
0.98%
0.83%
Không áp dụng

Mức tỷ lệ ưu đãi áp dụng theo từng nhóm Khách hàng được Techcombank quy định cụ thể trong từng thời kỳ.
Thời điểm xác định dư nợ khoản vay được quy định cụ thể tại thể lệ chương trình.
 

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

  • Từ ngày 12/06/2021 đến hết ngày 31/12/2021 hoặc cho đến khi ngân sách hoàn tiền đã hết theo thông báo của Techcombank.
  • Chương trình áp dụng cho Khách hàng duy trì dư nợ tại Techcombank thêm tối thiểu 12 tháng kể từ thời điểm hết hỗ trợ lãi suất hoặc cố định lãi suất của khoản vay hoặc thời điểm tham gia chương trình tùy thời điểm nào đến sau và đáp ứng các điều kiện của Chương trình.

Xem thêm thông tin chi tiết của chương trình Thêm ưu đãi, tặng yêu thương.

GIẢI PHÁP BẢO VỆ
Lựa chọn gói bảo hiểm nhân thọ từ Techcombank và Manulife phù hợp với bạn và gia đình: