THỂ LỆ CHI TIẾT 1    
V/v Triển khai Chương trình khuyến mại “Mở tài khoản thanh toán Techcombank” dành cho Khách hàng mở mới lần đầu tài khoản thanh toán tại Techcombank bằng phương thức điện tử và thực hiện thanh toán qua các phương thức thanh toán của Techcombank liên kết với tài khoản thanh toán tại các cửa hàng thuộc hệ thống WIN

 1. 1. Tên thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (sau đây gọi là “Techcombank”)
 2. 2. Tên chương trình khuyến mại: TTriển khai Chương trình khuyến mại “Mở tài khoản thanh toán Techcombank” dành cho Khách hàng mở mới lần đầu tài khoản thanh toán tại Techcombank bằng phương thức điện tử và thực hiện thanh toán qua các phương thức thanh toán của Techcombank liên kết với tài khoản thanh toán tại các cửa hàng thuộc hệ thống WIN
 3. 3. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
 4. 4. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung cấp dịch vụ không thu tiền kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 5. 5. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/08/2023 tới hết ngày 05/08/2023 hoặc hết ngân sách chương trình khuyến mại (tùy sự kiện nào đến trước)
 6. 6. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ tài khoản thanh toán sử dụng tại Techcombank
 7. 7. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: tặng tiền để thanh toán một phần giá trị giao dịch tại các cửa hàng thuộc hệ thống WIN hoặc hoàn tiền vào tài khoản thanh toán của khách hàng theo quy định cụ thể của Thể lệ đính kèm Thông báo này
 8. 8. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):

Khách hàng mở mới lần đầu tài khoản thanh toán tại Techcombank bằng phương thức điện tử qua ứng dụng Techcombank Mobile thông qua việc truy cập liên kết thông qua mã QRCode được đặt tại cửa hàng thuộc hệ thống WIN hoặc bằng các phương thức điện tử khác đặt tại cửa hàng thuộc hệ thống WIN và sử dụng tài khoản thanh toán đó để thực hiện thanh toán hóa đơn mua hàng tại các cửa hàng thuộc hệ thống WIN bằng các phương thức thanh toán của Techcombank (bao gồm QRcode, Pay by push và các phương thức khác được Techcombank thông báo từng thời kỳ, không bao gồm thẻ tín dụng) trong thời gian khuyến mại.

 1. 9. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):
Hạng mục Hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mãi Giá trị Quà tặng (VND) Số lượng quà tặng Tổng (VND)
Khách hàng mở mới lần đầu tài khoản thanh toán tại Techcombank bằng phương thức điện tử qua ứng dụng Techcombank Mobile thông qua việc truy cập liên kết thông qua mã QRCode được đặt tại cửa hàng thuộc hệ thống WIN hoặc bằng các phương thức điện tử khác đặt tại cửa hàng thuộc hệ thống WIN và sử dụng tài khoản thanh toán đó để thực hiện thanh toán hóa đơn mua hàng tại các cửa hàng thuộc hệ thống WIN bằng phương thức thanh toán Techcombank (QRCode, Pay by push và hình thức khác được Techcombank thông báo từng thời kỳ, không bao gồm thẻ tín dụng) trong thời gian khuyến mại Tiền

50% giá trị hóa đơn mua hàng đầu tiên tại cửa hàng
thuộc hệ thống Win kể từ khi mở tài khoản thanh toán,
tối đa 100,000 VNĐ

6,000

6,000,000,000
VND

 1. 10. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (toàn quốc): 6,000,000,000 VND (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng./.)
 2. 11. Nội dung và Thể lệ chi tiết của Chương trình khuyến mại
 1. 11.1. Nội dung chương trình:
  1. 11.1.1. Trong thời gian khuyến mại, khi khách hàng thực hiện:
  1. (i) Mở mới lần đầu thành công tài khoản thanh toán Techcombank bằng phương thức điện tử qua ứng dụng Techcombank Mobile thông qua việc truy cập liên kết thông qua mã QRCode theo hướng dẫn được đặt tại cửa hàng thuộc hệ thống WIN hoặc bằng các phương thức điện tử khác đặt tại cửa hàng thuộc hệ thống WIN trong thời gian khuyến mại. Tải ứng dụng Techcombank hoặc Quét lần 1 để tải ứng dụng Techcombank Mobile, quét lần 2 để nhận ưu đãi của chương trình
   Khách hàng có giao dịch hợp lệ theo quy định tại Điều 11.1.2 dưới đây của Thể lệ khách hàng sẽ được nhận ưu đãi là một khoản tiền có giá trị bằng 50% giá trị hóa đơn mua sắm tại cửa hàng thuộc hệ thống WIN và tối đa 100,000 VNĐ.
   Khách hàng chỉ được nhận ưu đãi trên một hóa đơn mua sắm phát sinh trong thời gian khuyến mại từ 01/08/2023 tới hết ngày 05/08/2023.
 2. 11.1.2. Khách hàng được hưởng ưu đãi của Chương trình nếu có Giao dịch hợp lệ. Giao dịch hợp lệ là giao dịch thỏa mãn các điều kiện sau:
 3. (i) Là giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại cửa hàng WIN
 4. (ii) Thực hiện thanh toán thành công qua phương thức thanh toán của Techcombank liên kết với tài khoản thanh toán (QRcode hoặc Pay by push, hoặc phương thức khác được Techcombank thông báo từng thời kỳ, không bao gồm thẻ tín dụng) trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở tài khoản.
  + QRcode: là hình thức thanh toán của Techcombank cho phép Khách hàng quét mã trên ứng dụng Techcombank mobile để thanh toán giao dịch mua sắm hàng hóa dịch vụ tại cửa hàng thuộc hệ thống WIN.
  + Pay by Push: là hình thức thanh toán của Techcombank cho phép Khách hàng nhận thông báo thanh toán giao dịch mua sắm hàng hóa dịch vụ tại cửa hàng thuộc hệ thống WIN và thực hiện xác thực thanh toán qua ứng dụng Techcombank mobile.
  + Cửa hàng thuộc hệ thống Win: Là các cửa hàng thuộc hệ thống WIN triển khai chương trình này. Danh sách cửa hàng thuộc hệ thống WIN được cập nhật trên website của Techcombank theo thời gian diễn ra chương trình.
 5. (iii) Không áp dụng với các giao dịch thanh toán hoàn, hủy, bị tranh chấp hoặc không hợp lệ hoặc giả mạo.
  1. 11.1.3. Chương trình không áp dụng đối với khách hàng thực hiện mở tài khoản thanh toán tại quầy giao dịch của chi nhánh Ngân hàng Techcombank.
  1. 11.1.4. Tài khoản thanh toán được mở thành công là khi khách hàng mở tài khoản thanh toán trực tuyến trên ứng dụng Techcombank Mobile thành công (được xác nhận/thông báo mở tài khoản thành công), đã có ID khách hàng và có tài khoản có thể giao dịch được.
  1. 11.1.5. Mỗi Khách hàng xét theo mã số định danh khách hàng tại Techcombank chỉ được tham gia duy nhất một lần khuyến mại của Chương trình này trong thời gian diễn ra chương trình.
  1. 11.1.6. Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác dành cho Khách hàng mở mới lần đầu tài khoản thanh toán Techcombank do Techcombank thực hiện trong cùng thời điểm.
   11.2. Quy trình, cách thức, và thủ tục nhận thưởng:
  1. 11.2.1. Sau khi xác định được Khách hàng được hưởng khuyến mại, hệ thống Techcombank sẽ ghi nhận và thực hiện (i) thanh toán giá trị khuyến mại mà Khách hàng được hưởng trên hóa đơn hợp lệ cho bên bán. Theo đó, số tiền Khách hàng thực hiện thanh toán được ghi nhận trên hóa đơn là số tiền bằng giá trị hóa đơn trừ (-) giá trị khuyến mại mà Khách hàng được hưởng cụ thể:
   Khách hàng thanh toán tại quầy thu ngân tại cửa hàng thuộc hệ thống WIN: sử dụng hình thức thanh toán của Techcombank qua tài khoản thanh toán ( QRcode hoặc Pay by push hoặc hình thức khác theo thông báo của Techcombank từng thời kỳ không bao gồm thẻ tín dụng). Khách hàng cần cung cấp số điện thoại (là số điện thoại mà Khách hàng đăng ký mở tài khoản thanh toán với Techcombank) cho thu ngân tại cửa hàng để được hưởng khuyến mại.
  2. 11.2.2. Tài khoản thanh toán của Khách hàng thỏa mãn điều kiện hưởng khuyến mại cần đảm bảo vẫn trong trạng thái hoạt động theo quy định của Techcombank tại thời điểm nhận khuyến mại.
   1. 11.3. Quy định về thời hạn trao thưởng và đầu mối giải đáp thắc mắc liên quan chương trình khuyến mại:
   • - Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, Khách hàng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn, giải đáp:

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam    
   Địa chỉ: Số 6 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội    
   Điện thoại: 1800588822 

   • - Thời hạn để Techcombank tiếp nhận và giải quyết thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng về kết quả của chương trình khuyến mại muộn nhất là 60 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. Mọi thắc mắc, khiếu nại sau thời gian nêu trên sẽ không được giải quyết.
    1. 11.4. Các quy định khác:
    2. - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam có toàn quyền từ chối trao khuyến mại cho bất kỳ Khách hàng nào mà Ngân hàng cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ, không đúng hoặc vi phạm/không thỏa bất kỳ điều kiện nào của Chương trình.
    3. - Nếu được sự đồng ý của Khách hàng được hưởng khuyến mại, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, những công ty liên kết của Techcombank, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương ứng của Techcombank và những công ty liên kết sẽ sử dụng tên và hình ảnh của Khách hàng hưởng khuyến mại cho mục đích quảng cáo thương mại.
    4. - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, những công ty liên kết của Techcombank, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương ứng của Techcombank và những công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại nào (không chỉ bao gồm những tổn thất hoặc những tổn thất có nguyên nhân khác) hoặc bất kỳ tai nạn cá nhân nào xảy ra từ việc tham gia vào Chương trình hoặc do việc tiếp nhận hoặc sử dụng Quà tặng ngoại trừ những trách nhiệm được luật pháp quy định.
    5. - Thể lệ chương trình khuyến mại được công bố trên website của Techcombank (https://www.techcombank.com). Techcombank được quyền sửa đổi, điều chỉnh Thể lệ này và các quy định có liên quan. Nội dung thể lệ điều chỉnh sẽ được công bố trên website của Techcombank.
    6. - Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại đồng ý nhận các thông báo ưu đãi qua các kênh truyền thông (SMS, Email, Banner điện tử, trang xã hội…) của Techcombank và đối tác thứ ba để truyền thông cho Chương trình.
    7. - Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến Chương trình khuyến mại này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được, thì các bên được quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

        
   Ban hành bởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)    
    

   Nơi nhận:     
   Sở Công Thương    
   Lưu VT, MKT
   ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
   ( Ký tên và đóng dấu)    
        
    

        
        
        
        
   THỂ LỆ CHI TIẾT 2    
   V/v: Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân của Techcombank và là hội viên WIN sử dụng dịch vụ thanh toán của Techcombank để chi tiêu tại hệ thống cửa hàng WinLife

   1. 1. Tên thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (sau đây gọi là “Techcombank”)
   2. 2. Tên chương trình khuyến mại: Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân của Techcombank và là hội viên WIN sử dụng dịch vụ thanh toán của Techcombank để chi tiêu tại hệ thống cửa hàng Win
   3. 3. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Các cửa hàng WinLife (Danh sách cửa hàng WinLife được cập nhật trên website của Techcombank theo thời gian diễn ra chương trình)
   4. 4. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung cấp dịch vụ không thu tiền kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
   5. 5. Thời gian khuyến mại: áp dụng với các khoản thanh toán phát sinh từ ngày 01/08/2023 đến hết ngày 31/08/2023 hoặc đến khi hết ngân sách của Chương trình khuyến mại (tùy sự kiện nào đến trước)
   6. 6. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: dịch vụ thanh toán của Techcombank cung cấp
   7. 7. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tặng tiền để thanh toán một phần giá trị giao dịch tại các cửa hàng giao dịch thuộc hệ thống cửa hàng WinLife.
   8. 8. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):

   Khách hàng của Techcombank và là hội viên WIN (bao gồm hội viên WIN thường và hội viên WIN VIP) được xác nhận của Công ty cổ phần Tập đoàn MASAN (MASAN) sử dụng dịch vụ thanh toán của Techcombank cung cấp để chi tiêu/thanh toán tại các cửa hàng WinLife theo mục 2 nêu trên.

   1. 9. Cơ cấu giải thưởng:
   Hạng mục Hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mãi Giá trị khuyến mại Số lượng/ Đợt

   1. Tặng tiền 3% giá trị hóa đơn mua hàng đủ điều kiện cho hội viên WIN thông thường
   Với hội viên VIP, tặng tiền 3% với hóa đơn giá trị từ 100.000 VND tới 200.000 VND, tặng 5% cho hóa đơn từ 200.000 VND trở lên, tối đa 1.000.000 VND/tháng

   Tiền

   1. Tặng tiền 3% giá trị hóa đơn mua hàng đủ điều kiện cho hội viên WIN thông thườngthường, tối đa 500,000 VNĐ/Tháng
   2. Với hội viên VIP, tặng tiền 3% với hóa đơn giá trị từ 100.000 VNĐ tới 200.000 VNĐ, tặng 5% cho hóa đơn từ 200.000 VNĐ trở lên, tối đa 1.000.000 VNĐ/tháng

   Không giới hạn


    
   1. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (toàn quốc): 11,529,000,000 VND (Bằng chữ: Mười một tỷ, năm trăm hai chín triệu đồng./.)
   2. 10. Nội dung và Thể lệ chi tiết của Chương trình khuyến mại:
   1. 10.1. Điều kiện được ưu đãi:
    1. 10.1.1. Điều kiện áp dụng cho hạng Mục 1 - Khoản 9 Cơ cấu giải thưởng - Tặng tiền 3% giá trị hóa đơn mua hàng đủ điều kiện cho hội viên WIN thông thường tối đa 500,000/tháng (Năm trăm nghìn đồng):
  1. (i). Đối tượng áp dụng: Khách hàng của Techcombank và là hội viên WIN thông thường theo xác nhận của Công ty cổ phần Tập đoàn MASAN (MASAN) sử dụng dịch vụ thanh toán của Techcombank để chi tiêu/thanh toán tại các cửa hàng WinLife thỏa mãn đầy đủ điều kiện tại điểm (ii) Mục 10.1.1 và không thuộc các trường hợp không được ưu đãi của Mục 10.1.3 sau đây:
  2. (ii). Điều kiện về Giao dịch của Khách hàng:
  3. (a) Là giao dịch thanh toán mà Khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán của Techcombank cung cấp để chi tiêu/thanh toán (toàn bộ giá trị hóa đơn) tại các cửa hàng WinLife trên phạm vi toàn quốc (Danh sách cửa hàng WinLife được cập nhật trên website của Techcombank theo thời gian diễn ra chương trình), bao gồm
   - Giao dịch thanh toán bằng QR code trên Techcombank MobileApp,
   - Giao dịch thanh toán 1 chạm trên Techcombank MobileApp;
  4. (b) Giao dịch thanh toán được hệ thống Techcombank ghi nhận là thành công và có giá trị giao dịch tối thiểu từ 100,000 VNĐ (Một trăm nghìn đồng);
  5. (c) Giao dịch phát sinh từ ngày 01/04/2023 hoặc giao dịch phát sinh kể từ ngày khách hàng trở thành hội viên WIN, tùy sự kiện nào đến sau nhưng trong thời gian diễn ra Chương trình.
  6. 10.1.2. Điều kiện áp dụng cho hạng Mục 2- Khoản 9 Cơ cấu giải thưởng- Với hội viên VIP, tặng tiền 3% với hóa đơn giá trị từ 100.000 VNĐ tới 200.000 VNĐ, tặng 5% cho hóa đơn từ 200.000 VNĐ trở lên, tối đa 1.000.000 VNĐ/tháng:
 1. (i). Đối tượng áp dụng: Khách hàng của Techcombank và là hội viên WIN VIP theo xác nhận của Công ty cổ phần Tập đoàn MASAN (MASAN) và sử dụng dịch vụ thanh toán của Techcombank để chi tiêu/thanh toán tại các cửa hàng WinLife thỏa mãn đầy đủ điều kiện tại điểm (ii) Mục 10.1.2 và không thuộc các trường hợp không được ưu đãi của Mục 10.1.3 sau đây:
 2. (ii). Điều kiện về Giao dịch của Khách hàng:
 3. (d) Là giao dịch thanh toán mà Khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán của Techcombank cung cấp (bao gồm dịch vụ tài khoản thanh toán do Techcombank mở) để chi tiêu/thanh toán (toàn bộ giá trị hóa đơn) tại các cửa hàng WinLife (Danh sách cửa hàng WinLife được cập nhật trên website của Techcombank theo thời gian diễn ra chương trình), bao gồm nhưng không giới hạn:
  - Giao dịch thanh toán bằng QR code trên Techcombank MobileApp,
  - Giao dịch thanh toán 1 chạm trên Techcombank MobileApp;
 4. (e) Giao dịch thanh toán được hệ thống Techcombank ghi nhận là thành công và có giá trị giao dịch tối thiểu từ 200,000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng);
 5. (f) Giao dịch phát sinh từ ngày 01/08/2023 hoặc giao dịch phát sinh sau một ngày kể từ ngày khách hàng trở thành hội viên WIN VIP, tùy sự kiện nào đến sau.
 6. 10.1.3. Trường hợp không được ưu đãi
  Khách hàng không được ưu đãi khi thực hiện một trong các giao dịch sau:
 1. (a) Giao dịch rút tiền mặt tại ATM; giao dịch chuyển khoản, giao dịch thu phí và lãi;
 2. (b) Giao dịch hủy thanh toán/hủy mua bán hàng hóa dịch vụ hoặc giao dịch hoàn trả tự động (void/reversal) do: (i) lỗi hệ thống, hoặc (ii) Khách hàng chủ động hủy giao dịch, hoặc (iii) bên thứ 3 hủy giao dịch;
 3. (c) Bất kỳ giao dịch nào mà Techcombank nghi vấn, cho rằng giao dịch thanh toán không đủ điều kiện theo Mục 10.1.1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn trong những trường hợp như sau:
  - Khách hàng thực hiện các hành vi giao dịch gian lận, giả mạo, giao dịch thanh toán không phát sinh từ việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ (giao dịch khống tại Đơn vị chấp nhận thanh toán…)
  - Các giao dịch thanh toán cho giá trị hàng hóa/dịch vụ số lượng lớn hoặc có tần suất liên tục không phục vụ mục đích chi tiêu cho cá nhân và gia đình theo đánh giá của Techcombank.
  - Các giao dịch thanh toán cho giá trị hàng hóa/dịch vụ có số lượng hoặc giá trị vượt nhu cầu chi tiêu thông thường của cá nhân và gia đình từng kỳ theo đánh giá của Techcombank
 4. (d) Các trường hợp khác theo chính sách của Techcombank trong từng thời kỳ
 5. 10.2. Phương thức ưu đãi: Sau khi xác định được Khách hàng được hưởng khuyến mại, hệ thống Techcombank sẽ ghi nhận và thực hiện thanh toán giá trị khuyến mại mà Khách hàng được hưởng trên hóa đơn hợp lệ cho bên bán. Theo đó, số tiền Khách hàng thực hiện thanh toán được ghi nhận trên hóa đơn là số tiền bằng giá trị hóa đơn trừ (-) giá trị khuyến mại mà Khách hàng được hưởng.
 6. 10.3. Trong trường hợp Techcombank nghi ngờ dấu hiệu trục lợi, thực hiện giao dịch thanh toán khống … Techcombank có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp hóa đơn, mua hàng, hóa đơn GTGT, chứng từ liên quan đến giao dịch để chứng minh giao dịch của Khách hàng là mua bán hàng hóa dịch vụ theo đúng quy định của Pháp luật.
 7. 10.4. Trong trường hợp Techcombank cần thêm thông tin về giao dịch theo quy định tại thể lệ này thì Techcombank sẽ thực hiện thông báo cho Khách hàng cung cấp chứng từ/hóa đơn chứng minh giao dịch. Khách hàng bổ sung chứng từ/hóa đơn hợp lệ cho Techcombank trong vòng 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được thông báo. Việc cung cấp chứng từ này sẽ được thực hiện tại địa điểm giao dịch của Techcombank. Trường hợp Khách hàng bổ sung chứng từ sau thời hạn nêu trên hoặc Khách hàng không cung cấp đầy đủ chứng từ đúng theo yêu cầu của Techcombank, các giao dịch có liên quan sẽ được xác định là giao dịch không được ưu đãi.
 8. 10.5. Techcombank có quyền từ chối thực hiện ưu đãi hoặc điều chỉnh/thu hồi lại giá trị ưu đãi khách hàng đã nhận được đối với các giao dịch không đủ điều kiện . Techcombank có thể thực hiện thu hồi giá trị khoản ưu đãi khách hàng đã nhận được thông qua bất cứ phương thức nào bao gồm nhưng không giới hạn phương thức tự động ghi nợ tài khoản của khách hàng.
 9. 10.6. Chương trình có thể kết thúc theo thời gian đã quy định hoặc khi hết số ngân sách chương trình khuyến mại tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước và sẽ được Techcombank thông báo trên website của Techcombank (https://www.techcombank.com).
  1. 11. Quy định về thời hạn khuyến mại và đầu mối giải đáp thắc mắc liên quan chương trình khuyến mại:
  • - Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, Khách hàng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn, giải đáp:

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam    
  Địa chỉ: Số 6 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội     
  Điện thoại: 1800588822 

  • - Thời hạn để Techcombank tiếp nhận và giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về kết quả của chương trình khuyến mại muộn nhất là 60 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. Mọi thắc mắc, khiếu nại sau thời gian nêu trên sẽ không được giải quyết.
   1. 12. Các quy định khác:
   2. - Techcombank có toàn quyền từ chối trao khuyến mại cho bất kỳ Khách hàng nào mà Ngân hàng cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm/không thỏa bất kỳ điều kiện nào của Chương trình.
   3. - Khách hàng được nhận khuyến mại theo Thể lệ này có thể phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên, Khách hàng chấp thuận việc Techcombank sẽ khấu trừ khoản thuế thu nhập không thường xuyên, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật trên trị giá khoản tiền được ưu đãi theo Chương trình khuyến mại mà khách hàng đã nhận và thay mặt khách hàng nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
   4. - Khách hàng được khuyến mại theo Thể lệ chương trình này đồng ý Techcombank có thể sử dụng tên và hình ảnh của Khách hàng cho mục đích quảng cáo thương mại.
   5. - Techcombank, những công ty liên kết của Techcombank, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương ứng của Techcombank và những công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại nào (không chỉ bao gồm những tổn thất hoặc những tổn thất có nguyên nhân khác) hoặc bất kỳ tai nạn cá nhân nào xảy ra từ việc tham gia vào Chương trình khuyến mại hoặc do việc tiếp nhận hoặc sử dụng ngoại trừ những trách nhiệm được luật pháp quy định.
   6. - Thể lệ chương trình khuyến mại được công bố trên website của Techcombank (https://www.techcombank.com). Techcombank được quyền sửa đổi, điều chỉnh Thể lệ này và các quy định có liên quan. Nội dung thể lệ điều chỉnh sẽ được công bố trên website của Techcombank.
   7. - Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại đồng ý nhận các thông báo ưu đãi qua các kênh truyền thông (SMS, Email, Banner điện tử, trang xã hội…) của Techcombank và đối tác thứ ba để truyền thông cho Chương trình khuyến mại.
   8. - Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến Chương trình khuyến mại này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được, thì các bên được quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

       
  Ban hành bởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)