1. Tên chương trình:  Khảo sát trải nghiệm vay mua nhà với Techcombank

2. Thời gian triển khai: Từ ngày 12/12/2019 đến hết ngày 31/03/2020 hoặc cho đến khi hết quà tặng (Tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước)

3. Hình thức triển khai: Techcombank gửi SMS có link đính kèm mời các khách hàng đủ điều kiện tham gia khảo sát

4. Hình thức khuyến mại: Tặng E – Voucher Got it

5. Khách hàng của chương trình (đối tượng mời khảo sát): là các khách hàng đứng tên hồ sơ vay & đã được giải ngân qua quy trình vay mua nhà M+ tại Techcombank

6. Quy định về Điều kiện của chương trình:
 

6.1 Điều kiện lọc danh sách khách hàng gửi SMS mời khảo sát
  • Nhóm 1: Khách hàng có hồ sơ vay mua nhà Vinhomes nhận giải ngân từ 01/9/2019 đến 30/11/2019 và chưa tham gia khảo sát của dự án M+ giai đoạn trước khi triển khai chương trình;
  • Nhóm 2: Khách hàng có hồ sơ vay mua nhà Vinhome và nhận giải ngân mới từ ngày 02/12/2019 – 31/3/2020 và có truy cập “Hệ thống quản lý khoản vay”

6.2 Điều kiện nhận quà tặng:
  • Phải là khách hàng đứng tên hồ sơ giải ngân qua luồng M+ và nằm trong danh sách gửi SMS của tổ dự án (bắt buộc);
  • Với mỗi khách hàng/mỗi khoản vay chỉ được nhận 01 lần E-Voucher Got it trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
  • Trong vòng 7 ngày kể từ ngày Khách hàng hoàn thành & gửi bài khảo sát, Techcombank sẽ gửi SMS thông báo đường link vào nhận E- Voucher.


7. Cơ cấu quà tặng
 

Tên quà tặng Giá trị quà tặng Số lượng quà tặng Thành tiền
E-Voucher Got it 200.000Đ 450 90.000.000Đ


Lưu ý: Không quy đổi quà tặng thành tiền mặt.