- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT - NHNN ngày 09/09/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022 TT - NHNN ngày 28/01/2022 (sau đây gọi chung là Thông tư số 21) của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy định số 020/2020/QĐ1 ngày 02/07/2020 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam quy định về quản lý tổ chức, hoạt động của Văn phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh, Phòng giao dịch của Techcombank;
- Căn cứ văn bản số 522/HAN-TTGS2 ngày 07/3/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi địa điểm phòng giao dịch Xuân Phương trực thuộc Techcombank Đông Đô.
 

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam trân trọng thông báo:

Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Xuân Phương trực thuộc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô như sau:

  • Địa điểm cũ: Tầng 1, Ô đất số 9 Lô TT-A, Khu văn phòng nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
  • Địa điểm mới: Một phần tầng 1 ngôi nhà tại ô đất số 03-Lô TT-A, Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
     

Hân hạnh được phục vụ quý khách tại địa điểm mới