- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT - NHNN ngày 09/09/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022 TT - NHNN ngày 28/01/2022 (sau đây gọi chung là Thông tư số 21) của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy định số 020/2020/QĐ1 ngày 02/07/2020 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam quy định về quản lý tổ chức, hoạt động của Văn phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh, Phòng giao dịch của Techcombank;
- Căn cứ văn bản 2529 /HCM – TTr3 ngày 12/09/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh về việc chấp thuận thay đổi địa điểm phòng giao dịch Phan Văn Trị.

 

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) 
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm và đổi tên như sau:

 

Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Phan Văn Trị trực thuộc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung như sau:

  • Địa điểm cũ: Gian hàng L2-09, tầng L2, TTTM Vincom Plaza Quang Trung, số 190 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Địa điểm mới: 672A32-672A33, Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
     
  •  

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!