- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT - NHNN ngày 09/09/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022 TT - NHNN ngày 28/01/2022 (sau đây gọi chung là Thông tư số 21) của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy định số 020/2020/QĐ1 ngày 02/07/2020 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam quy định về quản lý tổ chức, hoạt động của Văn phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh, Phòng giao dịch của Techcombank;
- Căn cứ văn bản 2998/HCM – TTr3 ngày 18/10/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Techombank phòng giao dịch Bùi Thị Xuân.

 

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam trân trọng thông báo:

Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bùi Thị Xuân trực thuộc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Thắng Lợi như sau:

  • Địa điểm cũ: Số 170-172, đường Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1,  Thành phố Hồ Chí Minh. 
  • Địa điểm mới: Một phần ngôi nhà số 452, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 05, quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Hân hạnh được phục vụ quý khách tại địa điểm mới