- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT - NHNN ngày 09/09/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022 TT - NHNN ngày 28/01/2022 (sau đây gọi chung là Thông tư số 21) của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy định số 020/2020/QĐ1 ngày 02/07/2020 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam quy định về quản lý tổ chức, hoạt động của Văn phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh, Phòng giao dịch của Techcombank;
- Căn cứ văn bản 847/HCM – TTr3 ngày 27/03/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về việc chấp thuận thay đổi địa chỉ nhưng không phát thay đổi địa điểm đối với Phòng giao dịch Bỉnh Thạnh trực thuộc Techcombank – Chi nhánh Sài Gòn.

 

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm như sau:

 

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÀI GÒN - PHÒNG GIAO DỊCH BÌNH THẠNH

Địa chỉ cũ: Số 177, đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm mới: Số 177, đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

 

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!