Căn cứ vào văn bản số 1287/THN-TTGS ngày 30/11/2020 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên về việc chấp thuận đủ điều kiện thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Gang Thép của Techcombank;

Căn cứ quyết định số 0963/2020/QĐ-HĐQT ngày 03/12/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi đổi tên và chuyển địa điểm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên – Phòng Giao dịch Gang Thép thành Phòng giao dịch Lương Ngọc Quyến;
 

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm như sau:
 
Địa điểm cũ & tên cũ:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN - PHÒNG GIAO DỊCH GANG THÉP
Địa chỉ: Số 01, đường Cách mạng Tháng 8, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: (0208) 3732 658          
 
Địa điểm mới & tên mới:
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN - PHÒNG GIAO DỊCH LƯƠNG NGỌC QUYẾN
Địa chỉ: Số 668, đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: (0208) 3732 668          
 
Ngành nghề kinh doanh:
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên – Phòng giao dịch Lương Ngọc Quyến thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như: Hoạt động cấp tín dụng trong giới hạn tổng mức cấp tín dụng cho một khách hàng không quá 2 tỷ đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương (trừ trường hợp khoản cấp tín dụng được đảm bảo toàn bộ bằng tiền, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do chính Techcombank phát hành, trái phiếu chỉnh phủ, tín phiếu kho bạc nhà nước); Hoạt động huy động vốn; Dịch vụ tài khoản, thanh toán trong nước; Hoạt động mua bán ngoại tệ và thực hiện một số hoạt động khác phù hợp với thẩm quyền của phòng giao dịch theo quy định của Pháp luật và của Techcombank.
 
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!