Ngày 03/05/2011, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng Wells Fargo đã ký Biên bản ghi nhớ cam kết cung cấp các dịch vụ ngân hàng và tài chính cho các khách hàng doanh nghiệp của đối tác tại các nước sở tại là Việt Nam và Mỹ.

Theo biên bản ghi nhớ này, Techombank sẽ cung cấp các dịch vụ tài chính, ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp của Wells Fargo tại Việt Nam và ngược lại Wells Fargo sẽ cung cấp các dịch vụ tài chính, ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp của Techcombank tại Mỹ. Các sản phẩm dịch vụ được hai bên cung cấp sẽ bao gồm các sản phẩm quản lý tiền tệ, tài trợ thương mại và tài trợ vốn, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam va Mỹ.

Ngân hàng Wells Fargo và Techcombank đã bắt đầu thiết lập quan hệ hợp tác từ năm 2005. Nhằm phục vụ tốt hơn cho các khách hàng doanh nghiệp của Wells Fargo đang và sẽ hoạt động tại Việt Nam, Wells Fargo đã lựa chọn Techcombank, là ngân hàng có mạng lưới rộng, chất lượng dịch vụ tốt, đồng thời có nhiều giải pháp ngân hàng và tài chính phù hợp, trở thành ngân hàng đối tác để phục vụ cho các khách hàng doanh nghiệp của Wells Fargo tại Việt Nam. Sự hợp tác này cũng là một trong những nỗ lực của Techcombank trong việc cung cấp những dịch vụ tài chính một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất cho khách hàng doanh nghiệp của mình khi có những hoạt động kinh doanh tại Mỹ.

Được biết, Ngân hàng Wells Fargo là định chế tài chính lớn nhất tại Mỹ xét theo mạng lưới giao dịch, tổng giá trị tiền gửi cũng như về thị phần dịch vụ ngân hàng bán lẻ và dịch vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khách hàng của Wells Fargo cũng là đối tượng khách hàng mà Techcombank hướng tới. Do đó việc hợp tác này hứa hẹn sẽ mang lại những kết quả tốt cho cả hai ngân hàng, cũng như cho các doanh nghiệp Mỹ đầu tư và hoạt động tại Việt Nam và ngược lại.