Sáng 21/12/2012, tại hội sở Techcombank tower 191, Bà Triệu, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam(Techcombank) tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị và 1 thành viên Ban kiểm soát.


Trong Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) các cổ đông đã xem xét và biểu quyết với tỉ lệ đồng thuận cao liên quan tới các thay đổi sau trong Hội Đồng Quản Trị (HĐQT):
1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Madhur Maini và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Quỳnh Lâm
2. Bầu bổ sung ông Lee Boon Huat thành viên độc lập của HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014
3. Bầu bổ sung ông Đỗ Tuấn Anh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014
4. Bầu bổ sung ông Hoàng Huy Trung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2009-2014.


Việc thay đổi nhân sự nói trên nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 có hiệu lực từ ngày 1/1/2013, theo đó các ngân hàng cần bổ sung 1 thành viên độc lập trong HĐQT.


Hơn nữa, việc bầu bổ sung thêm thêm thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát còn nhằm thay thế cho việc từ nhiệm của ông Madhur Maini để tập trung hơn cho các hoạt động kinh doanh chính là hàng tiêu dùng nhanh và tài nguyên trong vai trò Tổng Giám Đốc Massan Group và việc từ nhiệm của ông Nguyễn Quỳnh Lâm để có thêm thời gian cho công việc kinh doanh riêng của cá nhân và gia đình.


Cũng tại đại hội, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Techcombank và các công ty con của Techcombank.


Phát biểu tại Đại hội về 2 thành viên HĐQT mới, ông Hồ Hùng Anh-Chủ tịch HĐQT chia sẻ :
“Việc bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT mới sẽ giúp nâng cao hơn nữa sức mạnh của HĐQT để tiếp tục đưa ra các định hướng chiến lược mạnh mẽ và đúng đắn cho sự tăng trưởng và phát triển mới của Ngân hàng
Ông Lee Boon Huat – thành viên độc lập HĐQT với kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ở cả khu vực tư nhân và nhà nước. Trong hơn 30 năm qua, ông Boon Huat đã nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao trong ngành Ngân hàng như Giám Đốc Vận hành (khu vực Singapore và Đông Nam Á), Giám đốc Toàn Cầu khối Nguồn Vốn (khu vực Trung Đông và Châu Phi) Ngân hàng Standard Chartered; Giám đốc khối Nguồn vốn (Singapore) tại HSBC, và Tổng Giám Đốc – khối Nguồn vốn toàn cầu của Ngân hàng thương mại Imperial Canada. Những kinh nghiệm nói trên đã giúp ông có những hiểu biết chiến lược về thị trường Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi, điều này thực sự là một tài sản quý báu cho Ngân hàng chúng tôi. Ông Boon Huat biết rõ ngành Ngân hàng đang phải đối mặt với những thách thức từ xu hướng phát triển cũng như những giải pháp hữu hiệu từ các nước phát triển khác để có thể xây dựng hệ thống tài chính ổn định. Với uy tín và kinh nghiệm quý báu về phân tích và thương mại, ông sẽ là nhân tố quan trọng giúp HĐQT có các điều chỉnh đúng đắn và kịp thời để định hướng hoạt động tài chính Ngân hàng”.

Ông Đỗ Tuấn Anh với việc được bầu là thành viên HĐQT sẽ giúp củng cố và nâng cao vai trò giám sát và kiểm soát. Ông Tuấn Anh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng tại Việt Nam và nắm giữ một số vị trí quản lý cấp cao bên trong và ngoài Techcombank như Trưởng phòng thanh tra Ngân hàng NHNN Việt Nam, Trưởng Ban Kiểm Soát và Giám đốc khối Chiến lược và Phát triển Ngân hàng.
Với sự bổ nhiệm các thành viên HĐQT mới trong thời điểm quan trọng này, tôi tin tưởng rằng việc quản trị chiến lược và khả năng dẫn dắt của HĐQT sẽ được tăng cường."